Vi som jobbar i skolan är hjältar – om tiden finns!

Debatt ,

I dag firas Skolans dag. En dag som fokuserar på skolan och oss som arbetar där. Vi har en viktig uppgift och ett stort ansvar. Vi ser små mirakel hända varje dag och vi är stolta över den betydelse vi kan ha för varje elev.

En undersökning bland lärare visar att lärare vill få mer tid att ägna sig åt sin undervisning. Lärare måste få ägna sig åt undervisningen och dess för- och efterarbete, det är det som skapar kvalitet i verksamheten.

Studie- och yrkesvägledare har också en viktig uppgift i skolan genom att stödja ungdomar i deras val av yrke och studier.

För att eleven ska kunna göra väl underbyggda val behövs studie- och yrkesvägledning (syv), med tillgänglig kompetens inom de olika delarna som utgör studie- och yrkesvägledningen.

Arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare är ett stort bekymmer. I dag känner sig många av våra kollegor stressade och otillräckliga. De har fått fler och fler arbetsuppgifter och hinner inte få tid för alla elever.

En tredjedel av lärarna tar inte lunch varje dag och sex av tio lärare hinner inte ta paus under arbetsdagen. Lärare behöver få vara just lärare. Vi måste få ett fokus på vårt kärnuppdrag: undervisning, med ordentligt med tid till både för- och efterarbete.

Lärare vill fokusera på sitt viktiga uppdrag och arbetsuppgifter som är kopplade därtill. Detta är nödvändigt för att lärare ska kunna utgå utifrån varje elevs egna förutsättningar. Andra yrkeskategorier behövs i skolan, för att avlasta lärare och studie-och yrkesvägledare från bland annat rent administrativa uppgifter.

För syv krävs det tid för övergripande planering för hur vägledningssamtal, information och undervisning kan bilda en helhet med en röd tråd för eleverna i deras framtida val.

Elever som inte har någon i sin omgivning som har ett arbete måste tidigt få reda på vilka val de kan göra för att påverka sitt yrkesval. Detta blir en samhällsekonomisk vinst!

Vi, lärare och syv, är stolta över våra yrken. Vi vet vad våra elever behöver. Vi vill att de ska lära sig, känna sig trygga - och göra rätt val. Vi gör hjälteinsatser varje dag i det lilla, som kan visa sig vara oerhört stort. Vi vill att alla elever ska få samma möjlighet att bli sedda, bekräftade och lära sig nya saker.

Just nu är det upp till landets 290 kommuner, inklusive Kristianstad kommun, och alla privata huvudmän som själva kan styra över hur arbetsbelastningen ska se ut. Det gör att det blir väldigt olika förutsättningar för lärare och elever. Här måste staten gå in och ta ansvar, så att det blir likvärdigt.

Föräldrar, vi som arbetar i skolan och elever – alla är överens om att det behövs mer tid för varje elev. Nu är det egentligen bara politikerna som måste inse detsamma.

Lars Nilsson

kommunombud för Lärarnas Riksförbund Kristianstad

Karin Nilsson

biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund Kristianstad

Fredrik Jeppsson

biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund Kristianstad