Vilken sorts el har du i ditt eluttag?

Debatt Artikeln publicerades

Elektrisk ström utgörs av elektroner i rörelse. Inget konstigt med det.

Men kärt barn får gärna många namn. I elbolagens marknadsföring förekommer sålunda både ”förnybar”, ”ren”, ”smutsig”, ”grön”, ”spårbar” och ”ursprungsmärkt” el. Och vissa elledningar kallas till och med ”intelligenta”. Det är svårt att orientera sig i namnfloran.

Vilken sorts el har du i ditt eluttag?

Enligt lag sker all elhandel i Sverige på en enda stor marknad, Nordpool. Allt vad elbolagen upphandlar –vilken sort det vara må − samlas ihop i stamnätet till en stor gemensam elmix. Monopolbolaget Svenska Kraftnät har det övergripande ansvaret för denna mix och för att distributionen till elförbrukarna sker störningsfritt.

    I slutändenserveras alla elkunder samma ”smutsiga” blandning av el från vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, biobränslen, vind- och solkraft. Inga avtalsklausuler mellan elbolag och kund om speciellt ursprung kan påverka det faktum att den el som levereras till ditt uttag är ”nersmutsad” av kärnkraft och fossila bränslen. Det är sorgligt men sant. Annonsering som hävdar något annat är rent lurendrejeri.

    Så slår till exempel Telge Energi för närvarande ett slags rekord i falsk marknadsföring med sina förföriska helsidesannonser i dagspressen: En Sörgårdskuliss med sol, vind och vatten framför en ful och nersmutsad bakgrund. De har också uppfunnit en listig ”smutselskontroll” där konkurrenter betygsätts efter hur mycket de förskönar sin – de facto – smutsiga el. Bolaget Nordic Green Energy har, enligt annonserna, fått högsta betyg i denna kontroll.

    Det är bisarrtatt skattefinansierade förvaltningar som exempelvis Region Skåne och Vellinge Kommun på sina hemsidor och i sina pressmeddelanden stoltserar över att ha gått på elbolagens bondfångeri med ”ursprungsmärkt” el.

    Det är också bisarrt att denna uppenbara olaglighet kan fortgå år efter år i ett Sverige som är fullt av konsumentlagar, konsumentrådgivare, konsumentverk och elmarknadsinspektörer.