Vindkraft förstör växter

Sture Åström ,

Turbulensen från vindkraftverken förstör växtligheten omkring menar insändaren Sture åström.

Det är välkänt att infraljud och pulserande ljus stör människor i närheten av vindkraftverk. Det gäller även djur, eftersom renar och vilt tycks undvika dem. Verkens vingar rör sig så snabbt att fåglar och fladdermöss inte hinner undan utan kolliderar och dödas. Nu visar en kinesisk rapport om störningar även på växtligheten.

I Kina har ett område med 1 700 vindkraftverk övervakats av satelliter sedan 2003. Inom området har ytan av växternas blad minskat med 14,5 procent och produktionen har gått ner 9 procent på sommaren och fyra under året.

Vindkraftverkens turbulens märks efter tio kilometer i vindriktningen. Det lokala klimatet ändras. Om natten blir det 0,72 grader Celsius varmare, vilket minskar mängden dagg, som är viktig för vissa växter och för jordens fuktighet.

Färre svalor och fladdermöss, som lever på insekter, betyder fler parasitiska insekter i skogarna.

Tillverkning och byggande belastar miljön. Generatorerna kräver den sällsynta metallen neodym, som bryts i Kina med svåra miljöproblem. Maskinhus och torn kräver flera hundra ton stål. Fundamentet består att tusentalet ton armerad betong, vars produktion ger stora utsläpp av koldioxid. Varje torn behöver en väg över mark, som annars vore beväxt.

Per levererad kilowattimme belastar vindkraften miljön mer än våra vanliga kraftslag. Jakten på utsläpp är meningslös, då koldioxid inte påverkar klimatet så det kunnat mätas. När det är vindstilla behövs vanliga kraftverk som kan köras hela tiden, vilket gör vindkraften onödig.