Vindkraften är helt onödig – all ny kraft kommer att exporteras

Debatt Artikeln publicerades

Sanningen är att vindkraften är helt onödig för den svenska energiförsörjningen, i varje fall för de närmaste 20 åren. Under denna tid har vi fullt tillräckligt med el från befintlig produktionsapparat. Varför skall svenska folket subventionera vindkraft för export till Tyskland? Det undrar Sivert Göthlin, civilingenjör och tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, i en replik till Eric Birksten.

I Kristianstadsbladet den 23 juli hävdar Eric Birksten från Svensk Vindenergi att vindkraften skulle vara framtidens energikälla.

Sanningen är att vindkraften är helt onödig för den svenska energiförsörjningen, i varje fall för de närmaste 20 åren. Under denna tid har vi fullt tillräckligt med el från befintlig produktionsapparat.

Nuvarande vindkraft behöver även omfattande subventioner som vi alla är med och betalar via elräkningen. Utan dessa bidrag skulle inte ett enda vindkraftsverk ha byggts eller byggas i dag. Vindkraften är därför en stor samhällsekonomisk förlust.

Elanvändningen i Sverige har inte ökat under en mycket lång tidsperiod. Förra året förbrukades 146 TWh el vilket är exakt samma värde som för tio år sedan trots att fjolåret var onormalt kallt. Det finns heller inget som talar för att elbehovet återigen skulle börja öka, då ökad användning inom någon sektor kommer att uppvägas av ytterligare besparingar inom andra områden.

Av förbrukningen förra året täcktes 144 TWh med produktion inom landet. Trots låg vattentillgång och försämrad tillgång av kärnkraft på grund av långa avställningar behövdes således bara 2 TWh importeras.

Däremot skedde en omfattande eltransport genom landet till Norge som hade det kallaste året på 70 år. Det var vattenbristen i Norge som vara främsta orsaken till de höga elpriserna under en del av vintern.

I år ökar såväl vattenkraft som kärnkraft så att ett överskott på några TWh kan väntas uppstå. Det motsvarar hela vindkraftsproduktionen. Efterföljande år sker ytterligare effekthöjningar inom kärnkraften och detta tillsammans med mer vindkraft kommer att ge ett mycket stort elöverskott i Sverige under många år. Detta medger även Energimyndigheten.

Varför skall svenska folket subventionera vindkraft för export till Tyskland? Överskottet sänker inte heller elpriset som nästan alltid är lika med kostnaden för kolkraft i vår omvärld.

Det är bara vid tillfälliga störningar med fullastade ledningar från grannländerna som vindkraften kan sänka priset i Sverige, förutsatt att det blåser då.

Det är först när nuvarande kärnkraft om ett tjugotal år skall börja ersättas som vindkraften skulle kunna spela viss roll. Den vindkraft som nu byggs har troligen då tjänat ut, men är ny vindkraft utan subventioner konkurrenskraftig med ny kärnkraft kan viss andel vindkraft ingå i produktionen.

Andelen bestäms även av möjligheterna till effektreglering och om andelen närmar sig tio procent av totala produktionen räcker troligen inte nuvarande vattenkraft till längre utan effekten inom vattenkraften måste byggas ut.

Det mest skrämmande nu är att när beslutsfattare i Danmark och Tyskland planerar för mer vindkraft verkar de tro att Norge och Sverige skall klara effektregleringen med vattenkraft.