Vindkraftverken är en katastrof för de drabbade

Debatt Artikeln publicerades

Någon gång under hösten 2012 körde jag flera gånger till Malmö och skrev insändare om hur det kändes att komma ner på slätten förbi Hurva och se dessa monster till vindkraftverk, som verkligen fördärvade min gamla goa bild av Skåneslätten.

Efter att ha tagit tag i folk som bor i närheten av dessa 100 meter höga monster, fick jag veta att de är störande både ljud- och ljusmässigt. Ljud på grund av de lågfrekventa ljud, som egentligen inte hörs, men kan för känsliga människor bli ett rent helvete. En doktor upplyste mig om att det inte är de skarpa smällarna vid skjutfälten som gör illa människan, utan de låga frekvenser som till exempel vindkraftsmonstren ger ifrån sig eller de låga ljud som elefanterna i Afrika använder när de kommunicerar med varandra även på långa avstånd som tio mil.

Ljus på grund av att vid vissa tillfällen när vingarna snurrar i solljuset, kan det bli mycket irriterande ljus även på rätt långa avstånd från människors bostäder.

Har också frånså kallad säker källa fått veta att ett vindkraftverk egentligen bara slukar pengar, och i jämförelse med den el som produceras och den miljon som vi vanliga människor får ställa upp med för varje monster som byggs borde förespråkarna bilda en ny klubb eller förening vid namn: ”Meningslösa föreningen”.

Om det varit fråga om solelement som tyst och stilla, liggande på taket, skapar el även i minsta solsken eller ljus, hade människor som inte har något att säga till om jämfört med godsägare som verkar göra som de vill, sluppit att stånga pannan blodig i kampen för att få leva livet i den skånska naturen, och slippa bråk med myndigheter och pengagudar.

Storpamparnasom bestämmer och hyr ut mark sitter säkert hemma på godset utan att besväras varken av fladdrande ljus eller störande ljud, men folk med känsliga uppgifter som kompositörer, orkesterledare som intensivläser partitur inför nästa konsert lider. Att hålla på med liknande känsliga yrken och hela tiden frukta för att vindkraftverksmonster ska omkullkasta möjligheterna att få vara ifred och sköta sitt jobb är inget annat än en katastrof för dessa människor.