Ytterst tveksam investering

Debatt Artikeln publicerades

Trots att det finns många frågetecken kring beslutsunderlaget så ser det ut som kommunfullmäktige i Östra Göinge den 19 april kommer besluta om ett nytt kommunhus.

Förankringsprocessen har varit omfattande. Under året som gått har ett flertal möten och många intensiva diskussioner genomförts. Denna del av processen har varit bra med högt i tak.

Jag har som folkpartistdeltagit i den interna debatten men tyvärr inte vunnit gehör för mina synpunkter. Vi har varit några få inom femklövern som varit kritiska.

Det som framförallt saknats, anser jag, har varit att man inte har utrett frågan tillräckligt grundligt.

Man har, som jag ser det, tillrättalagt underlagen efter önskan om att bygga nytt, inte endast efter behovet av en bra arbetsmiljö eller efter de krav som Arbetsmiljöinspektionen krävt.Från att ha varit ett eftersatt underhåll/förbättring av ventilationen, som medför betydligt mindre kostnader än de 48 miljoner kronor som är kalkylerade, till att innehålla förbättring av receptionen, säkra mötesrum för socialtjänstemän, ombyggnad av gamla biblioteket i Broby med mera.

Behov som finns och vore bra om de blev utförda, men som man levt med under flera år och inte är alldeles nödvändiga. Man har alltså plockat in alla de fördelar som en nybyggnation ger och därifrån satt måttstocken.

Men man måste se denna stora investering i skenet av alla övriga behov som Östra Göinge står inför. Att sätta ett nytt kommunhus i främsta rummet och där vid satsa en oerhört stor summa pengar är mycket tveksamt.

Allra helst när nyttan för Göingeborna inte för mig står helt klar. Det finns så många andra områden som är i behov av upprustning och som ger så mycket mer tillbaka till invånarna.

En investering som man kalkylerar ska uppgå till 68 miljoner kronor, men som alla vet kan springa iväg till betydligt mer. Kalkyler är en sak, offerter en annan, men verkligheten något helt annat. Även offerter är inte sällan glädjekalkyler.

Risken är uppenbar att vi kan få en investering som vi egentligen inte har råd med. Värst skulle vara om det leder till höjd skatt. Men tillräckligt illa vore om andra betydligt viktigare investeringar tvingas stå tillbaka.

Det är alltså hög tid för Göingeborna att yttra sig och säga sitt. Tycker man att detta är en bra investering eller gör man inte det? Demokrati handlar inte bara att rösta vart fjärde år utan också om att få yttra sig under mandatperioderna.