Byalag vill ha säkrare Forsakar

Degeberga Artikeln publicerades

Det varnas för säkerheten i Forsakar, men inget görs för att göra området tillgängligt igen. Ett stort problem för turismen, menar byalaget.

I maj avverkade kommunen ett antal träd intill Forsakarsbadet i Degeberga för att säkra badet. Men risken för nedfallande träd i naturreservatets ravin var fortsatt stor enligt Länsstyrelsen och varningsskyltar är uppsatta sedan dess. Men nu måste något hända menar Degeberga byalag som kräver att kommunen tar tag i frågan. Forsakar är ett av Sveriges vackraste naturområden och det måste göras något åt säkerheten så att folk kan våga sig dit igen, förklarar Magnus Persson, ordförande i byalaget.

- Man måste komma fram till hur allvarliga riskerna är. Vi är inga experter, men vi har svårt att se att risken skulle vara större nu än tidigare. Det här är en del av vattenriket som lyfts fram stort av Naturum och det är ett viktigt turistmål, då måste man kunna ta sig hit också, säger Magnus Persson.

Säkringen av badet stöttar man helt från byalagets sida och man är positiv till de nya staketen vid badet och trappan till det övre fallet. Men problemen i dag gäller nedre fallet som är det område som omfattas av varningarna. Men dålig skötsel av promenadstigarna är snart en större säkerhetsrisk än träden, menar Magnus Persson.

- Det ska bildas en arbetsgrupp för Forsakar där kommunen är sammankallande. Vi kommer att ingå och vi ska trycka på för att göra det säkrare.

Kommunens turismstrateg Eva Berglund bekräftar att en arbetsgrupp är på gång. Men innan ett möte kan hållas är det flera frågor kring säkerheten som ska klargöras, vad man kan och inte kan göra.

- Vi behöver ha personer i gruppen från skötselorganisationen, kommunjurist, ansvariga för badet och personer från länsstyrelsen. Därefter kan vi diskutera vilka åtgärder som behövs för naturskyddsområdet och badet och hur vi kan utveckla området, säger Eva Berglund.