Unika fynd i Degebergas jord

Degeberga Artikeln publicerades

En utgrävning där äldre boplatser skulle undersökas, ledde till sällsynta upptäckter. – Mig veterligen är detta första gången man sett detta i Sverige, säger Tony Björk på Sydsvensk arkeologi.

I utkanten av Degeberga har arkeologiska fynd gjorts. Man har sett spår av att så kallade palissader varit nergrävda här. Tidigare har man kunnat se detta i bland annat Danmark, Holland och Tyskland, men aldrig i Sverige. Fram tills nu, då Tony Björk tyckte sig se ett märkligt mönster på utgrävningsplatsen.

– Jag såg spår i marken, att jorden skiftade färg, och att det var ett ganska exakt avstånd mellan skiftningar.

Palissader är stockar, som är cirka 40 centimeter i diameter. Det man urskiljt är gropar i marken där dessa varit placerade, som tillkom för cirka 2 500 år sedan. Bredvid dessa symmetrisk byggda gropar, finns en kedja med ännu större hål i marken.

Vilket syfte dessa haft, är svårt att säga. Man har även upptäckt eldstäder, också de, placerade i en rak linje.

Forskning och spekulationer kring liknande upptäckter, pekar på att de troligen kommit till med generationers mellanrum, och i försvarssyfte. Men just denna plats pekar på samband med begravningsceremonier:

– Det kan ha vallfärdats till någon gravplats här i närheten. Det är ingen slump att groparna efter palissader, samt de större groparna och eldstäderna håller ihop, men det är svårt att veta exakt hur. Vi skulle vilja utöka anläggningen och undersöka det närliggande området, vilket vi hoppas få tillåtelse för. Man brukade rikta palissaderna mot gravfält, kanske ligger det ett på andra sidan vägen, berättar Tony Björk.

Man kan även urskilja ett slitage i marken, där en så kallad hålväg funnits. Tony Björk tror att människorna vallfärdat till gravarna längs denna.

Under sitt yrke som arkeolog, är detta en av de häftigaste upptäckterna han gjort.

– Det är sådant här som är tjusningen med arkeologi, man hittar saker man inte förväntat sig.

Nu ska man undersöka platsen närmare, ta prover på jorden, så de exakta föremålen i jorden kan urskiljas, och skriva en rapport om upptäckten. I framtiden tror Tony Björk detta kan leda till en populärarkeologisk vetenskaplig artikel:

– Detta förtjänar att belysas ordentligt. Tyvärr är det sista dagen vi har tillåtelse att forska, då husbyggen ska påbörjas här i dagarna.