Digitalt lärande lockar rektorn

Familj Artikeln publicerades

Hon är intresserad av ny teknik i olika form och ser stora vinster med att föra in tekniken i undervisningen. I jakten på nya arbetssätt åker Jenny Edvardsson, rektor på Furutorpskolan F-6, till Istanbul för att gå en kurs i digitalt lärande.

På Furutorpskolan har man de senaste åren satsat extra på att använda sig av ny teknik. För tillfället pågår två projekt, ”Furutorp goes digital” och ”Forskningscirklar för inkludering och delaktighet”. Det första projektet är ett treårigt projekt för lärare och elever. Det går ut på att förändra lärandet genom att föra in ny teknik som surfplattor och interaktiva projektorer i undervisningen.

Det andra projektet genomförs i samarbete med Högskolan Kristianstad. Syftet är att utveckla det nya lärandet så att eleverna kan bli mer delaktiga.

Drivkraftenbakom projekten är Jenny Edvardsson, som själv är mycket intresserad av de tekniska möjligheter som finns.

– Det är inte så att jag är fanatisk intresserad av teknik men jag tycker att det är roligt. Jag läser mycket om hur teknik kan användas i skolan. Jag ser stora vinster med att använda ny teknik i undervisningen och tycker därför att man ska satsa på det. Skolans uppgift är att ge eleverna verktyg för framtiden och många skolor brister inom it-teknik för att de inte har förutsättningarna, säger hon.

Vinsterna hon ser är flera.

– Det ger andra infallsvinklar som gör att man kan fånga eleverna på ett annat sätt. Ljud och bild ger andra upplevelser än text i böcker. Också barn som av olika anledningar har svårt att hänga med kan få hjälp av tekniken. Med hjälp av tekniken kan de till exempel få texter upplästa och få hjälp med stavning eller spela in det läraren säger i stället för att behöva skriva ner allting.

Ett annat område som hon menar tekniken kan användas inom är vid redovisningar. Eleverna kan förmedla ett innehåll med till exempel film, fotografier och musik.

I samband med att det senaste projektet startade på skolan sökte Jenny även ett stipendium för att gå kursen Digital extra, som hon nu blivit tilldelad.

– Jag har fått stipendiet via Comenius inom EU-kommissionens program för livslång lärande och åker därför till Istanbul under en vecka i mitten av februari, säger hon.

Målet är attinhämta ännu mer kunskap om digitalt lärandet och sedan genomföra det på hemmaplan som ett komplement till de andra projekten. Det kommer bland annat att handla om sociala medier, QR-koder som applikationer till smartphones och att få lära sig göra film.

– I april kommer ytterligare två från Furutorpskolan att åka på en liknande kurs i England. Tillsammans ska vi sprida det vi lärt oss vidare till de andra i personalen på skolan. Kursen är också ett sätt att vidga kontaktnätet. Kanske kan vi med hjälp av det och ny teknik skapa ett internationellt utbyte enda ner på elevnivå, vilket vi inte har i dag.

Jenny har varitrektor på Furutorpskolan i två år. Hon kom då senast från en tjänst som rektor på Framtidsgymnasiet i Kristianstad.

– Att börja arbeta med yngre elever var ett medvetet val. På gymnasiet träffar man eleverna när de är ganska gamla och har inte möjlighet att från början vara med och påverka deras situation och ge dem den hjälp de behöver.

Hon är gymnasielärare i svenska och historia i grunden, vilket hon började läsa till i Malmö och Lund direkt efter gymnasiet.

– Jag tycker om att jobba med människor och ville ha ett jobb där man kan påverka sin arbetsdag och själv få strukturera och planera sitt arbete. Under alla år jag sedan arbetade som lärare har jag alltid fått möjlighet att jobba med skolutveckling, vilket jag varit intresserad av och som sedan lett till att jag blev rektor.

Skolan har hon alltid gillat. Inte bara som arbetsplats. Därför har hon samtidigt som hon arbetat läst rektorsprogrammet på deltid vid Umeå universitet. Det blev hon klar med våren 2012 och har därefter läst vidare på en magisterutbildning inom utbildningsledarskap.

– Jag tycker om att få förkovra mig. Just nu håller jag på med magisteruppsatsen som jag valt att skriva inom it och skolutveckling. Jag tittar på vad det är för grundförutsättningar som krävs för att it ska få genomslag i grundskolan och vilka hindrena är. Jag har valt att titta på en annan kommun men tanken är att sedan kunna använda någonting från uppsatsen här i Vinslöv.