Hans Hartelius har avlidit

Familj Artikeln publicerades

Hans Hartelius, Kristinstad, har avlidit i en ålder av 81 år. Han var född i Kvillinge i Östergötland. Han avlade med lic-examen vid Karolinska Institutet i Stockholm 1948 och blev medicine doktor på en avhandling i neuropatologi 1952. Han arbetade som underläkare vid Karolinska sjukhuset till 1954, då han tillträdde som chef för Lövsta skolhem och yrkesskola (ungdomsvårdsskola) i Vagnhärad. Samtidigt var han konsulterande psykiater och föredragande läkare vid Socialstyrelsen vad gällde placeringen av elever vid landets 22 ungdomsvårdsskolor. Han blev länspsykiater i Kristianstads län 1957 och överläkare i psykiatri i Kristianstad 1958. Han erhöll specialistkompetens i psykiatri 1960 och blev med tiden blockchef, det vill säga medicinskt ansvarig för all psykiatrisk verksamhet i Kristianstads sjukvårdsdistrikt. 1968 förordnades han till docent i psykiatri vid Lunds universitet med särskild inriktning mot självmordsproblematiken. Han pensionerades 1986. Han var verksam inom neuropatologi, klinisk psykiatri, socialpsykiatri med epidemiologi, mentalhygien och psykoterapi, självmordsproblematik, drogmissbruk, ungdomsvårdskolor, och utveckling och rekrytering inom sjukvården. Under de tre årtionden Hans Hartelius var chef för psykiatrin i Kristianstad utvecklades verksamheten från tolv till 600 bäddplatser. En särskild del av detta arbete var den så kallade hemtagningen v 800 patienter från Sankt Lars sjukhus i Lund och Sankta Maria sjukhus i Helsingborg. Hans Hartelius var även verksam inom andra områden. Från mitten av 1960-talet och cirka 15 år framåt var han handledare vid Sankt Lukasstiftelsen i Lund. Han hade internationell kontakter och utförliga sammanträffanden med 1900-talets största psykiatrer: Viktor Frankl, Anna Freud, Carl Gustav Jung och William Sargant. Han gjorde själv ett trettiotal internationella studie- och föreläsningsresor. Han har i en serie föreläsningar, uppsatser och recensioner värnat det humanistiska arvet i en västerländska idétraditionen. Han har också vid ett flertal tillfällen givit uttryck för en självständig och kritisk hållning vad gäller den offentliga sjukvården. Han och professor Nils Bejerot var de skarpaste kritikerna av lagförslaget 1979 om psykiatrisk tvångsvård av missbrukare. Han hänvisade till den etiska koden att ingen som inte är psykiskt sjuk ska utsättas för psykiatrisk tvångsvård. Han kritiserade också missbruket av psykiatrin i Sovjetunionen. Under åren 1966 till 1990 var han ledamot av Kristianstads läns landsting för moderaterna. Hans närmaste är makan Ingeborg samt barnen Jonas Hartelius, Stockholm, Cecilia Hartelius, Kristianstd, Charlote Hartelius Klaar med familj, Hofte, Löddeköpinge, och Helen Hartelius med sambo Håkan Högfledt, Lund.