Lennart Jacobson till minne

Familj Artikeln publicerades

Lennart Jacobson, Kristianstad och Lund, har som vi tidigare meddelat avlidit i en ålder av 74 år. nnn Lennart Jacobson föddes i Halmstad, men flyttade i unga år till Gränna, där han hade sin uppväxt. Efter studentexamen i Jönköping började han studera medicin i Lund och blev med.lic 1953. Hans forskningsinriktning grundlades redan under studietiden. 1949 – 52 tjänstgjorde han på fysiologiska institutionen i Lund. Studier i Tyskland och USA ledde fram till avhandling och disputation 1970, då han blev med.dr och docent i obstetrik och gynekologi. Avhandlingen behandlade syra-basbestämning av blod hos foster under förlossning, en metod som sedan utvecklades till rutinmetod på alla förlossningsavdelningar. Förutom sin avhandling producerade Lennart Jacobson ett stort antal vetenskapliga artiklar och hans meriter renderade honom professorskompetens 1974. Lennart hade en gedigen klinisk utbildning. Under sammanlagt tolv år var han underläkare vid kvinnokliniken i Lund och han hade dessutom specialistkompetens i kirurgi efter fem år som underläkare vid kirurgiska kliniken i Simrishamn. Från 1969 till 1976 tjänstgjorde Lennart Jacobson som biträdande överläkare vid kvinnokliniken på Malmö Allmänna Sjukhus. När Lennart Jacobson tillträdde tjänsten som klinikchef på kvinnokliniken inleddes en betydande utveckling av kvinnosjukvården i Kristianstad. Han införde modern fosterövervakning, vilket medförde en betydande nedgång av barnadödligheten i samband med förlossning. Den laproscopiska tekniken – så kallad titthålsundersökning – för framför allt diagnostik av gynekologiska sjukdomar utvecklades. En psykosocial grundsyn präglade hans verksamhet. Detta medförde att en av Sveriges första ungdomsmottagningar inrättades i slutet av 1980-talet. Han deltog i och verkade för ett ökat samarbete mellan kvinnokliniken och Kvinnojouren tillsammans med polis- och åklagarmyndighet och han stödde aktivt och deltog i undervisningen om problem runt sex och samlevnad. Lennart Jacobson var ambitiös och målmedveten och såg alltid till klinikens bästa. Han hade förmågan att känna djup empati för sina patienter och han var mycket uppskattad av all personal och han älskade sin klinik. Trots sin sedan lång tid invalidiserande sjukdom besökte han kliniken så ofta han kunde efter sin pensionering, vilket alla uppskattade. Lennart Jacobson hade stora kulturella intressen, som han fortsatte att odla och utveckla efter sin pensionering. Mycket av sin tid ägnade han åt musiken och under åren i Kristianstad var han medlem av jazzklubben Blue Bird. Han älskade Italien, dit han ofta åkte och han lärde sig och på senare år italienska. Saknaden efter Lennart är mycket stor. Kristian Ahlström Bengt Elmfors Göran Helm