Till minne

Familj Artikeln publicerades

Professor emeritus Bertil Ejder, Lund, har, som tidigare meddelats, avlidit några dagar före sin 89-års dag. Hans närmaste är barn och barnbarn.Bertil Ejder var född i Kristianstad 1916, där fadern var folkskollärare. Föräldrahemmet låg i Härlöv. Det var också i Härlövs småskola som Bertil anträdde sin utbildningsresa. Den förde honom via studentexamen vid Kristianstads högre allmänna läroverk (numera Söderport-gymnasiet) till akademiska studier i Lund. Redan från början var Bertil inriktad på språkstudier och tyska blev det första ämnet i Lund 1935. De grundläggande studierna avslutades med en fil mag 1940. Kriget hade då brutit ut och Bertil återvände till Kristianstad som inkallad soldat vid I 6.

Så småningom kunde Bertil återuppta de akademiska studierna, nu i Uppsala, där han avlade licentiatexamen 1943. Samtidigt hade han funnit sin livskamrat, Inga Nilsson, bördig från Kullabygden i Skåne. Vid det här laget var Bertil mitt uppe i sitt forskningsarbete i nordisk språkvetenskap. Disputationen ägde rum i Lund 1945 och Bertil blev sedan docent i nordiska språk. Under dessa år gällde det också att finna en utkomst och Bertil utbildade sig till lärare och verkade som sådan vid flera olika skolor i Skåne. Den akademiska karriären tog sakta men säkert fart efter hand. Bertil fick en avlönad docentur under några år och därefter anställning vid Svenska Akademiens ordboksredaktion.

Familjen utökades också med sönerna Erland och Harald samt dottern Kersti.Vid det här laget hade Bertil fastnat för en speciell inriktning av språkforskningen, nämligen studiet av ortnamn och personnamn och vad de har att berätta i ett vidare sammanhang.

Genom professorn i svenska språket, Karl Gustav Ljunggren, blev Bertil indragen i ett verkligt kämpaarbete, utgivningen av "Lunds stifts landebok". Den första volymen kom 1950 och den tredje och sista, 1965. Verket blev en milstolpe i utforskningen av Skånes och Blekinges 1500-talshistoria vid en tid då dessa landskap var en del av Östdanmark.

År 1967 avled professor Ljunggren och Bertil blev hans efterträdare som professor i svenska språket vid Lunds universitet. Åren som professor dominerades av undervisning och handledning, men Bertil fick ändå tid att då och då i sin forskning återvända till barndomsbygden.

Sin största insats i utforskningen av Kristianstads historia gjorde Bertil tillsammans med förre länsmuseichefen Thorsten Andersson, när de gav ut Kristianstads äldsta rådstugubok, som omfattar åren 1616 [S]1637. I dessa domstolsprotokoll kan den sentida läsaren följa mycket av det som hände under staden Kristianstads tillblivelse.I Föreningen Gamla Christianstad, där Bertil var hedersledamot blev han som pensionär en flitig medarbetare i årsskrifterna.

Han ägnade sig framför allt åt att förmedla minnen från sin egen skoltid vid Kristianstads högre allmänna läroverk. Många är de lärare och kamrater som skymtar förbi i dessa texter, men de innehåller också värdefulla iakttagelser av undervisning och sociala förhållanden i Kristianstad för mer än 70 år sedan.

Bertil var en flitig skribent in i det sista. Sedan hans hustru gått bort och hälsan sviktade rejält blev förmedlingen av minnen från en gången tid en stark drivkraft i vardagens bekymmer.

Årets utgåva av Gamla Christianstads årsskrift avslutas med en kort artikel av Bertil med titeln "Musik" och för inte så länge sedan försäkrade han, att det fanns fler artiklar på gång[...]

Bertil Ejder avled den 14 november.

Vi sörjer en god vän och en outtröttlig forskare inom det humanistiska forskningsfältet och tackar för alla små och stora bidrag till kunskapen om det som varit.

Han gjorde det väl.

Göte Paulsson

Lektor vid Söderportgymnasiet

Anders Bojs

Redaktör för Föreningen Gamla Christianstads årsskrift