Uno Röndahls forskning ändrade Skånes historia

Familj Artikeln publicerades

Förre kriminalkommissarien, författaren och historikern Uno Röndahl, Näsum, har avlidit i en ålder av 87 år. Hans närmaste är hustrun Madeleine och två söner med familjer.

Uno Röndahl var polismannen som efter femtio års forskning har gett allmänheten en reviderad bild av det historiska Skåneland, det vill säga det gamla Östdanmark med Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Det började med lite släktforskning och slutade med tre historieböcker på sammanlagt nästan tusen sidor.

De tre böckerna är Skåneland utan förskoning (1981, ny upplaga 1993), Skåneland II, På jakt efter historien (1986) och Skåneland ur det fördolda (1996). Böckerna, som är ganska speciella och avslöjande, blev slutsålda på kort tid. Till en början mottogs de med viss skepsis i en del akademiska kretsar, men används numera som värdefull referenslitteratur.

Arkiv- och litteraturletandet började för Röndahls vidkommande i Stockholm. Under andra världskriget tjänstgjorde han i svenska flottan och blev sedan polis i huvudstaden. Han fick då rika tillfällen att besöka museer, bibliotek och samlingar av krigsbyten från trettioåriga kriget och krigen mot Danmark 1643-1720.

På detta sätt upptäckte Uno Röndahl hur mycket av den skånska historien som glömts bort eller rent av gömts bort. 1955 återvände han till den skånska hembygden och hade före pensioneringen 1989 polistjänst i Kristianstad, de senaste åren som kriminalkommissarie.

Uno Röndahl gjorde naturligtvis många besök i Rigsarkivet i Köpenhamn. Förutom de tre nämnda böckerna blev det under årens lopp åtskilliga artiklar i tidskrifter, årsböcker och tidningar på båda sidor av Öresund. Det är ett märkligt livsverk som han har åstadkommit med egna medel, tack vare uthållighet och ett brinnande intresse.

Historia är fantasieggande och spännande, tyckte Uno Röndahl. Men historia skall också läsas varligt, brukade han påpeka, och använde gärna broland och brofolk som nya nyckelord i förståelsen och samhörigheten över gränser.

Grundboken ”Skåneland utan förskoning” kunde lika gärna ha titeln: utan försköning, med ö i stället för o, för Röndahl förmedlar ingen skönmålad bild. Den ändrade bilden med väl underbyggda fakta har öppnat ögonen hos många och gjort historieämnet påtagligt och levande...

Uno Röndahl var hedersmedlem i kulturhistoriska sammanslutningar för skånsk-dansk samverkan i Öresundsregionen. Hans unika insatser är av bestående värde. Finare tack hade han knappast kunnat få. Ära åt hans minne!