Feature

”För att binda ihop staden bättre behövs fler busslinjer”

Feature Artikeln publicerades

Lite i det tysta har Härlöv vuxit rejält de senaste 20 åren. Nu behövs nya trafiklösningar, men området är väletablerat och en viktig del i att skapa en stark handelsstad, tycker Mios vd.

Butikschef Johan Andersen och vd Ola Ludvigsson tror att lättillgängligheten är Härlövs styrka.
Foto: Tommy Svensson
Butikschef Johan Andersen och vd Ola Ludvigsson tror att lättillgängligheten är Härlövs styrka.

I 18 år har Mio legat på Härlöv. Från början hade de inte många andra butiker omkring sig, men området expanderade snabbt.

– Det har blivit otroligt bra. Här finns oerhört starka varumärken och många starka aktörer, inte bara på Härlöv utan också på gamla Långebro–Vilan.

Den stora fördelen som han och butikschefen Johan Andersen ser med Härlöv är att det är enkelt för kunderna att svänga in från E22, parkera, handla och lasta sina varor.

Att transportera sig till fots är närmast farligt.

– Lättillgängligheten är viktig. Det är en fördel att ligga nära stora vägen och ha gott om parkeringsplatser och likartade butiker som grannar, säger Johan Andersen.

Nackdelen är att trafiken ökat så mycket att det kan bli trångt på eftermiddagarna, särskilt på fredagar. Det ställer krav på nya trafiksäkra lösningar som broar eller tunnlar.

– Att transportera sig till fots är närmast farligt. Där behövs nya lösningar. Att folk ska behöva köra hundra meter för att inte riskera livet är dumt, säger Ola Ludvigsson.

En annan möjlighet är att bygga ut kollektivtrafiken, så att det är lättare att ta sig till området med buss.

I stället för att konkurrera med varandra ska vi konkurrera med andra handelsplatser.

– För att binda ihop staden bättre behövs fler busslinjer och tätare avgångar. Det kunde finnas en shoppingbuss som gick till både city, Härlöv och C4 Shopping, säger Ola Ludvigsson.

Han ser ingen motsättning mellan de tre handelsområdena. Tvärtom poängterar han hur viktigt det är att jobba tillsammans för att göra Kristianstad till ett ställe dit många vill åka för att gå på evenemang och shoppa.

– I stället för att konkurrera med varandra ska vi konkurrera med andra handelsplatser. Kristianstad ska bli EN handelsplats. Vi måste se till att jobba ihop för att skapa ett handelscentrum av rang. Hela Kristianstad ska vara varm och välkomnande.