Stationen placeras närmare Fjälkinge

Fjälkinge

Den nya tågstationen placeras närmare Fjälkinge samhälle än planerat. Visserligen blir kostnaden 20 miljoner kronor mer, men resenärerna förväntas bli fler och stationen mindre sårbar för skadegörelse.

Artikeln publicerades 20 augusti 2010.Inför statens beslut om fördelning av pengar till infrastruktur för 1,5 år sedan skrevs en avsiktsförklaring angående Pågatåg nordost. I samband med det också en tänkt placering av en ny station i Fjälkinge. Billigaste alternativet var vid befintligt mötesspår cirka en kilometer öster om bebyggelsen. Bästa lösningen är dock 600–700 meter närmare samhället.

– Stationen blir i stort sett inne i byn. Vi har verkat för att få stationen närmre samhället, för att få fler resenärer, säger Andréas Ekberg, planeringschef på avdelningen för strategisk utveckling på Skånetrafiken. – Merparten av resenärerna pendlar till Kristianstad. Då känns det fel att lägga stationen längre österut.

Ett annat viktigt skäl är risken för skadegörelse när stationen står öde. Station och station förresten, det handlar om en perrong med väderskydd för väntande.

En utredning anger en bättre placering parallellt med Tobakslyckevägen på ena sidan spåren, vid Gamla vägen, och Henning Anderssons väg på andra sidan.

Ett nytt spår ska byggas, en 170 meter lång plattform och en väntkur. I etapp ett, som det är frågan om, blir det ingen planskild korsning och bara väntkur på ena sidan, i närheten av Tobakslyckevägen. – Allt ryms inom spårområdet, vi behöver inte ta mer mark i anspråk, säger Andréas Ekberg.

I avsiktsförklaringen står det att Kristianstads kommun och Skånetrafiken ska dela på kostnaden som blir utöver de 95,6 miljoner kronor som flytten av stationen närmare Fjälkinge innebär.

Skånetrafiken har lyckats hitta smartare lösningar vad gäller Önnestad och kan flytta över cirka 20 miljoner kronor därifrån.

Men stationen i Fjälkinge kan kosta mellan 40 och 60 miljoner kronor mer än beräknat.

– Vi har försökt hitta mer pengar inom projektet, men tyvärr har vi inte gjort det, säger Andréas Ekberg.

Skånetrafiken och Kristianstads kommun får alltså dela på de 20,5 miljoner kronor i utökade kostnader.

Planen är att bygget ska igång under nästa år och tågtrafiken rulla igång i december 2011.

Bussarna kommer då i stort utsträckning att ersättas av tåg.