Fria ord

Asfaltera Tivoliparken och kanalen!

Fria ord Artikeln publicerades

Ett nödrop från handelsman Olle Johansson i Kristianstad till stadens kommunalråd, förblir obesvarad enligt Johanssons inlägg (11/1).

Nog så nonchalant, även om jag är medveten om att agendan för stadens styresman, ibland kan "svämma över", så finns det trots allt en stab kring ordförande, som bör ta sig an inkomna förfrågningar och brev för en relevant sammanfattning med svar !Olle Johansson ser i andanom stadens handel decimeras om den tilltänkta busslänken får den av "femklövern" beslutade sträckning, som även innebär att flera hundra parkeringsplatsar i centrumläge försvinner.

Kristianstads ekonomiska nav består av handel, hantverk, service och industri. Vill vi bevara ett levande handelscentrum i stadskärnan, måste stadens styrelse och fullmäktige bekväma sig till att föra en dialog med, och besvara, för handelsmän och fastighetsägare, viktiga frågor; även om det ur "maktens" perspektiv känns obekvämt att behöva nedlåta sig till att svara på enskildes frågor.

Att missgynna centrumhandeln till fördel för industri och storföretag kommer i förlängningen att straffa sig med ett "dött" sovcentrum till följd. Det måste vara en målsättning för våra folkvalda att försöka få med sig alla åt samma håll utan att förtröttas.

Det nuvarande Resecentrum skulle naturligtvis från början placerats i anslutning till centralstationen för att leva upp till epitetet "Resecentrum". Enligt uppgift försvinner ett stort antal parkeringsplatsar längs Västra Boulevarden vid tillkomsten av den tilltänkta busslänken.

Då bör de återskapas på annat centralt håll, om det fortsatt anses önskvärd med god och lättlillgänglig köpenskap i stadens centrum. Med mera asfalt i Tivoliparken och en gångtunnel under V Boulevarden, eller varför icke ett parkeringsdäck över kanalen längs Kanalgatan? Det skulle lösa parkeringsproblemen i centrum för åtskilliga år framåt.

Vän av ordning anser kanske att vi behöver de grönområden, som finns kvar i staden? Inom många håll i kommunen finns gott om grön– och fritidsområden, exempelvis i Arkelstorp, Åhus och Bockeboda med flera ställen. Är det aktuellt att sälja vårt fina fritidsområde i Bockeboda, kan vi ju även asfaltera Tivoliparken?

I övrigt tycker jag vårt mångåriga projekt "Badhuset i Åhus" skall prioriteras!