Fria ord

Central saluhall efterlyses till Kristianstad

Fria ord Artikeln publicerades

Såsom relativt nyblivna Kristianstadsbor så är Kristianstadbladet en viktig källa till lokal kunskap och information och inte minst opinionsbildning.

På senare tid är det profilfrågor i Kristianstad som ofta varit på tapeten i flera inlägg. Jag saknar där en profilfråga som skulle kombinera och förstärka många andra – en centralt placerad saluhall som gör skäl för namnet.Vad gör Kristianstad så unikt och attraktivt – i dag och i framtiden? Från politikerhåll framhåller man vattenriket, handelsstaden och Spirit of food. Någon riktig enkel förklaring vad man menar med detta har vi dock inte sett och det förefaller vara upptill läsaren att tolka efter eget sinne.

För oss flesta så är bilden mycket mera komplex men ändå enkel. Vi vill ha en stad att trivas i med mångfald i utbudet för gammal och ung, rent och snyggt på torg och parker, trygghet att vistas på stan med ordning och reda i finanser och lagom visioner från de ledande som förstärker trevnaden.

Utbyggnaden av Östra centrum är en god tanke men har tillåtits bli ett glashus i stället för att bevara den äldre stilen. För inspiration räcker det att åka till mellanstora städer i Storbritannien eller Tyskland för att se exempel hur man förtjänstfullt bygger nytt i gammal stil. Att bygga i amerikansk stil passar inte i en stad som har mycket gamla anor. Stadsbilden förfulas.

I förlängningen av Östra centrum skulle man ju kunnat återuppliva saluhallarna – de stod ju där en gång med både fisktorg och kött- och grönsaksmarknad. Detta rimmar bra med både handelsstad och Spirit of food och faktiskt med den ökande trenden lokalproducerat och ökande krav på kvalitet och mindre transporter.Tänk att kunna locka ett hundratal livsmedelproducenter och handlare till saluhallsstånd i trevlig omgivning med lite matbås här och där. Snart kanske det går att smaka och köpa lokalproducerat vin också. Tänk om vi i en saluhall hade många fler lika välsorterade ställen som Ohlssons ost där kunskapen om vad man säljer är slående. Göteborgs saluhall är en fin förebild så det måste inte vara Östermalmshallarna även om namnet skulle passa utmärkt även i Kristianstad.

Det är förvånande och trist att inte saluhall hamnat mycket högt upp på politikernas planeringslista och inte alls hos de ansvariga tjänstemännen för stadens näringsliv eller Spirit of food.

Titta bara på gamla bilder hur fin den gamla saluhallen såg ut men som nu är riven. Allt gammalt var inte dåligt. Snart nog är centralfängelset utdömt och här finns nu en plats som skulle kunna inrymma en saluhall för tåget har nog gått i Östra centrum.

En aspekt som nästan aldrig kommer med i denna debatt är att i Kristianstad får man i genomsnitt så mycket mera pengar över i börsen till annat än boende.

Den statistik som finns visar att Kristanstad erbjuder relativt sett lägre boendekostnader än på annat håll i landet. Vi ser framemot den dag då detta överskott kan kanaliseras i en saluhall så att livskvalitén kan ta ytterligare ett steg framåt för Kristianstadsborna.

En riktig saluhall skulle göra staden självklart mera attraktiv och unik. Förutsättningarna finns men initiativen saknas. Vi stöder byggandet av den nya idrottshallen och menar att då borde ju saluhallen också kunna förverkligas men här med partnerskap och förankring hos köpmän och producenter.

Skapa en intresseförening mellan kommun och näringsliv – gärna under Spirit of food/näringslivskontorets ledning. Gör en plan och publicera den för remiss.

Vore spännande om en debatt kunde starta för en saluhall och om några politiska företrädare vågar ha en åsikt i så konkreta frågor.

Det är fritt fram att visionera om Kristianstads saluhall!