Fria ord

Dags att byta kurs Gustafson

Fria ord Artikeln publicerades

Nu skall Bengt Gustafson (M) anlita ännu en konsult till Kristianstadslänken, som han nyligen sade redan var beslutad, och att han inte alls kände till någon opinion!

Redan 2008 på ett samrådsmöte på Östermalmskyrkan, där även Gustafson själv var närvarande, och framfördes åsikter om all regionbusstrafik genom Kristianstad centrum.

Med Gustafsons uttalande i Kristianstadsbladet (17/2) går det att läsa mellan raderna, att han inte vill eller inser allvaret, eftersom han ännu en gång skall anlita en konsult. Var blev förslag 1-8 från förra konsulten av? De försvann på ett tidigt stadium. Varför? Kostnaderna för denna busslänk är cirka 200 miljoner. Vilket ansvar tar denne mannen gentemot oss i Kristianstad?

Den beslutsordning, som Gustafson framvisar i sina uttalanden är bedrövlig för Kristianstad. Finns viljan eller finns den inte? Ni övriga partier, låt er inte styras av Gustafsons envisa framtoning utan hänsyn till dem som kommer drabbas av hans envishet eller okunskap.

Det Gustafson håller på med kallas demokratur. Den öppna dialogen med kommuninvånarna, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå att Kristianstads "Starke Man" lever upp till!

Det är skrämmande, att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis.

Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom. En riktigt bra politiker har betydligt "större öron än mun". Det är alltid kunden (väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.

Jag skulle föreslå Gustafson att själv gå runt i stans centrum några lördagar och vardagar och fråga kommuninvånarna och våra besökare vad de tycker om förslaget att köra alla regionbussar, och ta bort 200 centralt belägna p-platser, i centrum samt stänga av S Kaserngatan för vanlig trafik. Att fånga upp opinion av dem man fått förtroendet av kallar många för demokrati.

Gör detta i stället för att anlita en konsult till. En konsult kan man alltid få det svar, som uppdragsgivaren vill få ut av undersökningen. Det finns ju redan seriöstförslag från Kristianstads handelsförening och Fastighetsägarna, men uppenbarligen passade inte dessa förslag.

Gustafson förordade en bättre dialog, att då agera som han nu gör ger inget vidare förtroende för att dialogen skall förbättras. Detta sker samtidigt som Gustafson är beredd att "köra över oss" i centrum och samtidigt vara delaktig att bilda en Cityförening!

Jag misstänker att med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Gustafson allt för ofta visar, borde Moderaterna och fempartistyret förlora många sympatisörer.

Kan det vara en ledarskapsfråga? I så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut. "Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten". "En god kapten behöver aldrig frukta myteri".

Eftersom det ofta talas om bättre dialog med kommuninvånarna i kommunen föreslår jag, att vi som driver verksamheter i centrum hjälper till och lägger ut namnlistor, där besökarna kan skriva på och tala om vad de nu tycker om borttagandet av 200 p-platser samt köra alla regionbussar genom centrum till ett pris av cirka 200 miljoner kronor, allt för att underlätta för kommunledningen, som ofta talar om en bättre dialog.