Fria ord

Dags att de fem tar ansvar!

Fria ord Artikeln publicerades

Det borgerliga styret i Kristianstad är lamslaget. Det skriver Heléne Fritzon (S), Annelie Karlsson (S) och Anders Svensson (S).

Finanskris, hög arbetslöshet, stora varsel och minskade skatteintäkter kräver stor handlingskraft från det moderatledda styret i Kristianstad. Vad gör då ledningen i vår kommun?

Nils-Arne Bidsell (M) och Bengt Gustafson (M) talar inte med varandra utan skickar i stället mejl. Båda sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott där de tillsammans med Ingrid Karlsson (C) och Barbro Kärrstrand (FP) utgör den borgerliga kommunledningen.

De borgerliga damerna är inte heller särskilt glada i varandra efter att Folkpartiet ensamt, med stöd av endast Moderaterna, drivit igenom en nedläggning av Trolle Ljungby skola mot att Ingrid Karlsson ställt kabinettsfråga för hela den borgerliga majoriteten i samma fråga.Vi socialdemokrater har under hela mandatperioden i opposition haft ambitionen att utgöra en konstruktiv opposition, det vill säga samarbeta och samverka för Kristianstads bästa i alla stora och viktiga frågor, och sen opponera i de frågor som är av ideologisk och politisk karaktär. Mot den bakgrunden kom också "Handslaget" till, en överenskommelse mellan partierna för att säkerställa viktiga framtidsinvesteringar i Kristianstad.

Vi är mycket oroade över att den borgerliga majoriteten nu tycks krackelera av interna stridigheter. Kommunen har redan bytt kommunstyrelseordförande en gång under denna mandatperiod, när Göran B:son Asklöf (M) valde att hoppa av uppdraget efter ett drygt halvår. Han efterträddes av Bengt Gustafson som nu synes ha hamnat i samma snålblåst.

Vi har ingen som helst anledning att ha synpunkter på vilka personer som moderaterna utser till sina ledare eller vilket klimat de har i sitt parti, men vi måste reagera när det nu så uppenbart påverkar arbetsformer och styrning i kommunen.Mot bakgrund av de senaste veckornas turbulens vill vi redovisa några viktiga ärenden som den borgerliga kommunledningen under det senaste året uppenbart schabblat ordentligt med.

ºÄrendet om försäljningen av Önnestadsgymnasiet var ett skolexempel på hur det går när ett ärende inte bereds korrekt. Det slutliga beviset på detta var när fullmäktige i december skulle fatta det avgörande beslutet och en stor del av den moderata gruppen anmälde förhinder till mötet.

ºÄrendet om biogasanläggningen som skulle prövas i en försäljning, på förslag av dåvarande moderata gruppen, har nu tagits tillbaka av nuvarande moderater som till skillnad från de övriga borgerliga partier kommit fram till den uppfattning som vi hade redan från början, nämligen att anläggningen kan drivas i kommunal regi.

ºÄrendet om att bilda bolag för de tekniska verksamheterna har lanserats av Sten Hermansson (FP), utan att kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson hade den blekaste aning! Dessutom helt i strid med vad Folkpartiet tidigare envist hävdat, nämligen att inga fler kommunala bolag får bildas i kommunen.

ºÄrendet om de små skolorna i vår kommun och Trolle Ljungby skola i synnerhet är kanske det märkligaste ärendet hitintills. Här har Folkpartiet två gånger tagit upp frågan på dagordningen i barn- och utbildningsnämnden och vid båda tillfällena tvingats konstatera att den egna politiska koalitionen inte varit överens.

ºÄrendet om byggande av ett Naturum i Kristianstads vattenrike arbetades fram under vår majoritet efter att vår kommun erhållit UNESCO:s utnämning som biosfärområde. Efter ett gott samarbete med staten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Region Skåne kunde planerna på ett Naturum i vattenriket ta form. Det är ett hån mot alla naturvänner och mot hela världens arbete för ett klimatsmart och hållbart samhälle att kalla detta vattenrike för "träsk".

ºUnder hela hösten har kommunstyrelsens presidium - Gustafson och Fritzon - och ansvariga tjänstemän arbetat med att finna en långsiktig lösning för kommunens lokalbehov samt en lösning på hur rådhuskvarteret skall användas. Vi socialdemokrater har hela tiden under utredningen hävdat, till skillnad från de borgerliga partierna, att på lång sikt är det inte försvarbart att kommunen hyr lokalerna utan kommunen ska självfallet äga sina fastigheter för att säkra en god ekonomi.

Det var faktiskt vi som förde fram idén om att ordna ett möte med Region Skånes presidium för att diskutera regionens önskemål om att finna mer centrumnära lokaler och ansluta dem i arbetet med rådhuskvarteret.

Eftersom hela detta ärende krävde förhandlingar, inte minst beträffande de borgerligas förslag om att hyra lokaler i Kvarnen, så höll vi vår del av avtalet med att inte offentliggöra arbetet. Döm om vår förvåning när den borgerliga ledningen genom Ingrid Karlsson (C) väljer att kommentera till medierna, hon som inte ens varit med i överläggningarna!

Vi kommer fortsättningsvis att försöka samarbeta och samverka kring Kristianstads bästa, men då måste den borgerliga ledningen ta sig samman och börja leda det arbete som man faktiskt är vald att ansvara för.