Fria ord

Det behövs goda ledare

Fria ord Artikeln publicerades

Angående ledningsfrågan på Österänggymnasiet. I Kristianstadsbladet (28/11) ges uttryck för ett underligt ledarskap. En bra ledare hade inte hamnat i den nu uppkomna situationen på Österänggymnasiet.

Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten.

Detta verkar inte ha skett utan i stället hävdar man sin chefsposition för att få sin vilja igenom trots att konstruktiva förslag till lösning rimligen har stått till buds.

Detta sätt att hantera problem skapar definitivt inget förtroende för chefens förmåga, utan bäddar i stället för fler personalkonflikter i framtiden. Vilket förtroende tror i artikeln nämnda chefer att de har vid Österänggymnasiet efter detta?