Fria ord

Erik Birksten talar i egen sak

Fria ord Artikeln publicerades

Erik Birksten kallar oss (12/2) bluffmakare och spridare av missförstånd, en välkänd och ful debatteknik, som går ut på att misskreditera motparten för att dölja de egna argumentens svagheter.

En avgörande skillnad är att vi, till skillnad från Svensk vindenergi inte talar i egen sak. Vi har heller inget eget vinstintresse att bevaka. Vi bygger inte våra argument på uttalanden från några egna "experter" med politiskt korrekt uppfattning.

Att utbyggnadenav vindkraften är "billig" får stå för Birksten, vi menar att vindkraftselen är avsevärt dyrare att producera än de två kraftslag som totalt dominerar vår produktion i dag.

Varför skulle det annars behövas både tvingande kvotplikter för att kunna sälja vindelen och "gröna elcertifikat" för att få den "lönsam"? Utan dessa bidrag skulle inte ett enda vindkraftverk byggas i Sverige. Några nämnvärda bestående lokala arbetstillfällen vet vi alla numera, att det inte blir av vindkraften.

Vi förordar inte kärnkraft framför annan kraft, men inser som de flesta svenskar, att denna tillsammans med vattenkraften utgör basen för vår energiförsörjning även i framtiden. Vindkraften kan inte stå på egna ben, den kan aldrig "fasa ut" eller ersätta varken kärnkraften eller vattenkraften. Den kräver däremot en betydande utbyggnad av reglerkraft i form av ny vattenkraft från svenska älvar.

Varken detta faktum, eller vilka älvar det gäller vill vindlobbyn tala om, det är för känsligt. Kärnkraften behöver heller inte några subventioner som Birksten påstår, den har tvärtom bidragit med åtskilliga miljarder till statskassan via den särskilda effektskatten som bara tas ut på kärnkraft.

Det vore befriande om Svensk vindenergis propagandister slutade blanda äpplen med päron när de skall tala om hur mycket bidrag som går till vindkraften.

Det är bidraget per producerad kWh vindkraft, inte bidraget till vindkraften utslaget på all kraftproduktion, som är relevant. Bidraget till vindkraften från elcertifikaten var inte "knappt ett öre per kWh ", som Birksten påstår. 2009 var det 34,8 öre/KWh. I dag ligger stödet på cirka 25 öre/KWh men tycks åter vara på väg uppåt. Om vindlobbyn får som den vill kommer utbyggnaden att kosta elkunderna 300 miljarder kronor till år 2035.

Sveriges elproduktion är redan till 97 procent koldioxidfri och vindkraften behövs heller inte för att nå målet om 50 procent förnyelsebar energi i Sverige år 2020.