Fria ord

Flagga skånskt

Fria ord Artikeln publicerades

Redan 1999 kunde man läsa detta i Region Skånes protokoll: "Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den så kallade skånska flaggan. Denna visar ett gult kors i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid skånsk flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen." Regionfullmäktige 1999-02-09

Nu är det således tio år sedan Region Skåne uppmanade alla kommuner att använda den skånska flaggan. Hur har detta hörsammats av vår egen kommun Kristianstad?

Vid Mårten Gås år 2008, en av de få skånska traditioner som överlevt försvenskningen, talade jag med vaktmästaren vid Österänggymnasiet. Han sa att det var en mycket god idé att flagga skånskt denna dag, och skulle undersöka om det fanns någon flagga i kommunen som skolan kunde få använda. Men trots att denna stad är Skånes huvudstad, kunde han inte få tag i en enda skånsk flagga.

Jag är ordentligt förvånad och besviken över att denna kommun uppenbarligen helt kört över Region Skånes rekommendation. När man sedan ställer det mot hur man utan tvekan flaggar sexfaldigt på stora torg vid Gustav Adolfs dag, som ni ju kanske vet var den som brände Vä till grunden, anser i alla fall jag att denna kommun inte vet hur man ska prioritera.

Christianstads befolkning är mer än bara svenskar. Vi är även skåningar. Låt detta speglas även i kommunens flaggning. Flagga skånskt i Christianstad!