Fria ord

FP är den fria akademins dödgrävare

Fria ord Artikeln publicerades

Folkpartiet har lyckats ta en stark utbildningsposition i den svenska politiken. Om det är rättvist när det gäller förskolan, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning må andra debattera. Här vill jag framföra åsikten att FP och högskoleministern Tobias Krantz (FP) är den fria akademiska utbildningens dödgrävare.

I dag går Folkpartiet i bräschen för en politisering av den svenska högskolan som få har lyckats med tidigare. Blott diktatorer i totalitära politiska system kan sannolikt mäta sig med Folkpartiets framgångsrika politiserande av den dåtida fria akademin.

En akademi skallvara fri att söka och meddela sin kunskap. Det har varit tanken och utgör förmodligen ett skäl till att universitet har överlevt så många politiska regimer och tider. Varken idéer om raser eller idéer om mänskliga rättigheter skall leda akademin i sitt kunskapssökande. Däremot kan akademikerna undersöka raser och mänskliga rättigheter, i den mån de existerar.

Men i Folkpartiets Sverige är inte akademin fri. Här styr Folkpartiet och de andra lagstiftarna helt oblygt akademins arbete mot dagsaktuella politiska mål. Enligt deras lagparagraf (Högskolelagen §5) skall akademin verka för jämställdhet mellan könen, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, sexuell läggning och religion, samt främja hållbar utveckling.

Det kan se oskyldigt ut. Vem vill inte ha jämställdhet mellan man och kvinna? Men det är det inte. Det innebär med nödvändighet att andra politiska mål som andra skulle finna goda, inte får någon tyngd.

Notera att högskolan skall inte fokusera internationell förståelse, lika rättigheter och möjligheter oberoende av klasstillhörighet, eller minska kärnvapenhotet. Även dessa är politiska mål som många skulle uppfatta som självklara och behjärtansvärda. Eller de mål som kanske dyker upp om vi återkommer till tidsandan under 1920-talet, då rasåtskillnad kan bli ett prioriterat mål.

I dag etableraspå högskolor och universitet förfärande verksamheter. På min nuvarande arbetsplats utsätts lärare, för att behålla sitt jobb, för en så kallad fortsättningskurs i högskolepedagogik, där de skall lära sig utforma sin utbildning utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling.

Tyvärr är detta inte ett specialfall, utan liknande propagandaverksamhet finns vid till exempel Lunds Universitet och Göteborgs Universitet. Krantz har lyckats genomdriva sin politik, att politisera högskolan.

Folkpartiet står inte för bildning och kunskap i högskolevärlden. De planterar och vattnar glatt sina dagsaktuella politiska mål på den akademiska frihetens grav.