Fria ord

Hur tar du dig till jobbet?

Fria ord

För många som bor nära de nya pågatågstationerna i nordöstra Skåne kan pågatågen bli ett nytt sätt att ta sig till jobbet.

Artikeln publicerades 16 augusti 2010.

När vi i den beredning för nordöstra Skåne som jag är ordförande i för drygt tre år sedan tog upp frågan om lokaltågtrafik i nordöstra Skåne, var Skånetrafiken inte intresserad av att förverkliga detta. De såg inte det möjligt att få lönsamhet I det initiativ från vår beredning till regionfullmäktige, som jag undertecknade, om pågatågstrafik i Nordöstra Skåne lyfte vi fram de samhällsekonomiska vinsterna.Restiden förkortas på många sträckor till en tredjedel i jämförelse med buss och vi får mindre utsläpp. Ett stort antal orter i nordöstra Skåne blir mer attraktiva att bo i.

Det blir möjligt att bo bra och billigt och nå jobb i Skåne och södra Småland utan egen bil. Det blir lättare för företag i nordöstra Skåne och södra Småland att rekrytera arbetskraft.

Men Pågatåg Nordost löser inte problemen för alla. Många på landsbygden och på orter utan pågatågsstationer kommer fortfarande att vara beroende av busstrafik och av egen bil. Vid möten med företrädare för kommunerna i Nordöstra Skåne och med Skånetrafiken har jag lyft fram behovet av bra bussförbindelser och av anslutningstrafik för orter utan tågstationer.

Som riksdagskandidat för Centerpartiet vill jag lyfta fram att väldigt många i norra och östra Skåne är beroende av egen bil. Det kommer att vara så även efter det att vi fått pågatågstrafik.

Vårt tidigare Kristianstads län är ett av de områden som har flest personbilar per invånare i landet. Vi bor decentraliserat, på landsbygd och i mindre orter.

Det vill vi i Centerpartiet att folk ska kunna göra även i framtiden. Därför vill vi inte ha den skattehöjning på biltrafiken som Vänsteralliansen med MP, S och V avser genomföra.

Per-Ingvar Johnsson (C), regionpolitiker och riksdagskandidat, Ripa Åhus