Fria ord

Inför enhetstaxa för va-anslutning

Fria ord Artikeln publicerades

Effekterna av kommunfullmäktiges beslut om så kallad särtaxa (=förhöjd avgift) för anslutning till kommunalt VA utmed kusten blir allt märkligare.

Många ställer sig frågande efter utförandet av första området "Kaptenens väg" och nya frågor dyker upp inför nästa etapp. Detta tillsammans med överklagandet av särtaxan gör att nybyggnationen utmed kusten avstannat, vilket vi verkligen beklagar. Kommunen behöver fler skattebetalande invånare.

Och tekniska förvaltningen börjar nu ställa krav på särtaxa också vid nybyggnad av bostadsområden i vissa andra kommundelar. Det gäller till exempel i Skepparslöv och häromdagen fick vi höra att det också kan komma att gälla i nytt attraktivt bostadsområde i Arkelstorp.

Så här kan vi inte ha det. Det leder till att när nybyggnation föreslås ske på orter utanför staden så kan tekniska förvaltningen komma att ställa krav på särtaxa dvs förhöjd anslutningsavgift. Med lägre avgift för att få VA till småhus nära staden än om man bygger småhus i andra delar av kommunen innebär på sikt en stark centralstyrning av nybyggnation till staden och dess nära omgivning.

I Centerpartiet arbetar vi för nybyggnation av bostäder i alla kommundelar och är därför angelägna om att avgiften för VA-anslutning blir lika (enhetstaxa) i hela kommunen, oavsett var man bor. Vi anser att det är en viktig rättvisefråga.

Tycker du som vi – rösta då på Centerpartiet i kommunvalet!