Fria ord

Jag arbetade för förhandlingar med Danmark

Fria ord

Svar till "En centercentralist?" (13/1) av Andreas Nehlin. Tack för ditt beröm av mina riksdagsmotioner i din replik.

Artikeln publicerades 18 januari 2011.Vad Andreas Nehlin och andra bör veta, i frågan om tågavgifterna på Öresundsbron, är att jag före beslutet, till infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) och till ledamöter i trafikutskottet, framförde som min åsikt, att förhandlingar skulle ske med Danmark och med Region Skåne före ett riksdagsbeslut. Beslutet i frågan borde tas först efter detta.


Tyvärr valde infrastrukturministern och trafikutskottet att inte dra tillbaka förslaget i avvaktan på sådana förhandlingar.

De moderata, folkpartistiska och kristdemokratiska riksdagsledamöterna från Skåne lyckades inte heller påverka regeringens förslag.

Ska vi riksdagsledamöter, som tillhör regeringspartierna, kunna påverka besluten i riksdagen måste det ske före det att beslutet ska tas i riksdagens plenisal.

För min egen del var jag i debatten mest irriterad på den norrländske moderate ledamoten i trafikutskottet, som trots att han borde veta bättre, framförde att vi i Skåne är dåliga på att hjälpa staten att medfinansiera väg- och järnvägsbyggen. Han använde det som argument, för högre avgifter för tåg på Öresundsbron. I verkligheten är Region Skåne och Skånes kommuner mycket aktiva i att medfinansiera.

Själv har jag som regionråd i Skåne arbetat aktivt för genomförandet av Citytunneln, vilken Region Skåne delvis finansierat. Jag var också den som i Region Skåne var undertecknare till initiativet om Pågatåg Nordost, som också medfinansieras av Skåne.

Jag försöker göra vad som är möjligt för att företräda Skåne i riksdagen. Men jag kan lika lite som övriga riksdagsledamot från allianspartierna köra över vår alliansregering. Inför beslutet i riksdagen uttalade någon moderat riksdagsledamot från Skåne, att han skulle rösta mot regeringen. Men inte någon röstade emot.

Jag var ärlig mot de som före riksdagsbeslutet frågade hur jag skulle rösta. Jag hoppades att regeringen skulle dra tillbaka förslaget.

Nu efter omröstningen i riksdagen, tror jag, att infrastrukturministern ångrar att hon inte följde mitt förslag till henne, att hon skulle dragit tillbaka förslaget före beslutet i riksdagen.