Fria ord

Kommunalråd präglat av glömska

Fria ord Artikeln publicerades

Det är inte utan att man blir orolig för hur det står till i kommunalrådskontoret i Kristianstad. När Bengt Gustafson (M) uppenbarligen gett tillstånd, dock muntligt, att öppna ett hål i Täppetvallen, "glöms" detta bort och skattebetalarna får i en rundgång stå för böterna.

Det är inte bara ett hål i vallen som drabbat kommunalrådet. I lördagens 26/2 svar på Fria ord till Olle Johansson, finns många tecken på "glömska". Jag refererar till några uttalanden nedan.


Först Bengt Gustafson,finns det ingen intressent i debatten som motsäger en busslänk till nya Resecentrum och dess placering! Bara föreslagen ogenomtänkt dragning genom känsligt centrum kritiseras.

Gustafson skriver vidare: "Därför ser vi också att det behövs vettiga lösningar för parkering inom rimliga avstånd i centrum." Att han sedan förslagit, att mer än 200 platser ska raseras, bland annat på V Boulevarden, "glöms" i samma andetag. Alla medborgare kan ju inte parkera gratis på Rådhusgården.

Många som lider av minnesförlust kommer ofta ihåg det som hände förr i världen, men glömmer nutid. Nu plockas i argumentationslös desperation fram de bilfria gågatorna, och bussarna som gick vid Lilla torg i dåtid. Det är säkert minst trettio år sedan!

I sammanhanget "glöms", att nu ska bussarna in i centrum igen. Med en frekvens på en varannan minut ska de genom trånga S Kaserngatan och vidare i reserverad fil där vi nu parkerar våra bilar i allén i V Boulevarden.

Försvinner parkeringsmöjligheter i den planerade omfattningen dör handeln på storgatorna och Lilla torg och då kan ni lika gärna återställa storgatorna till parkeringsplatser. Vilken funktion ska de annars ha?


I dialogen somGustafson hänvisar till har det "glömts", att den hittills varit ensidig och från kommunen drivits med största tystnad och förhalning. Brev har inte besvarats. Nu börjar fler och fler inse konsekvenserna och under galgen gäller det att hitta en returväg med så lite prestigeförlust som möjligt.

Det värsta är att "glömskan" sträcker sig så långt, som att Gustafson i texten helt fräckt påstår sig lyssna till opinionen!

Helt "glömt" är också år av olika kostnadskrävande utredningar i länkfrågan. Nu är ännu en utredning beställd. Jag blir inte förvånad om nya utredningsuppdraget är lagt för en mjuklandning för ett visst kommunalråd på vår bekostnad.

Det är tråkigt att Handelsföreningens egenfinansierade två förslag, som i högsta grad tillgodoser allas intressen, inte tagits på allvar utan gömts och "glömts".

Sluta kasta pengar i sjön och gå till handling! "Glöm" inte Bengt Gustafson, att alla vill ha ett nytt centralt resecentrum med tillgodosedd kommunikation! Ett politiskt felbeslut att lägga befintligt resecentrum där det nu ligger måste rättas till, men inte ersättas med nya misstag.

Slutligen, var finns alla ansvarsfulla kommunpolitiker? Många är förvånansvärt oengagerade i frågan. Den ytterst sympatiske Anders Björklund (ÅÅ), representerande oss i Åhus, vill jag uppmana, att för en stund lägga ett mer än tioårigt navelskådande på ett fiktivt badhus åt sidan och tänka på något som kan konkretiseras.

Det blir inget badhus Anders, det har Bengt Gustafson "glömt"!