Fria ord

Lyft både blicken och debattnivån

Fria ord Artikeln publicerades

Svar till "Dags att byta kurs Gustafson" (24/2) av Olle Johansson.

Olle Johansson, det verkar vara dags att byta kurs i debatten. I diskussionen om Kristianstadslänken låter det ibland som om busstråket vore ett påfund av politikerna för att störa handeln i Kristianstad.

Ditt anslag lämnar dessutom en del övrigt att önska, så visst är det dags att lyfta både blick och debattnivå. Låt oss se vad saken egentligen handlar om.Målet med kommunens, Region Skånes och Trafikverkets gemensamma projekt med en busslänk i Kristianstad är att göra det enklare för de omkring sex miljoner bussresor som årligen görs i Kristianstad och att bibehålla en levande, attraktiv handelsstad även i framtiden.

Samtidigt vet vi att det är många i den utbredda kommunen Kristianstad som i dagsläget inte har tillgång till kollektivtrafik. Därför ser vi också att det behövs vettiga lösningar för parkering inom rimliga avstånd i centrum. Tillgängliga p-platser är en av flera beståndsdelar som skapar en inbjudande stadskärna.

Det är naturligt att förändringar skrämmer och oroar. Om orden dialog och demokrati hade betytt att den som protesterar högst alltid fick rätt, skulle inte mycket hända. Till exempel skulle bilarna fortfarande fylla storgatorna och bussarna vara kvar på Lilla Torg.

Och just dialog med berörda, som Olle Johansson efterlyser, är anledningen till att beslut om ytterligare utredning togs av kommunstyrelsen. Johanssons kommentar i detta fall är nästan lika pikant som när han tidigare klagat på utebliven dialog och samtidigt hänvisar till samråd som han deltagit i.

Dialog handlar för mig om att i sansat tonfall resonera sig fram till så bra lösningar för så många som möjligt, med insikten om att allt inte kan bli perfekt för alla.

Dessutom är det så att den opinion som vi politiker har att lyssna till finns inte bara innanför de gamla stadsvallarna. De tusentals regionbuss- stadsbuss- och tågresenärer, som dagligen åker för att arbeta, shoppa och utöva fritidsaktiviteter är också värda våra öron.

Slutligen, Olle Johansson, de nu aktuella utredningsuppdragen är resultatet av just dialog och skälet till att de ska utföras av externa konsulter är att högsta kompetens och största möjliga oberoende ska prägla arbetet.