Fria ord

Lyssna på oss om länken

Fria ord Artikeln publicerades

Ju mer man sätter sig in i den tänkta färdvägen för Kristianstadslänken och dess konsekvenser för centrum ju mer konfunderad blir man och inte minst på kommunstyrelseordförande Bengt Gustafsons (M) agerande i denna fråga.

Men en sak är jag säker på, han lyssnar inte på dem som berörs i centrum, nämligen fastighetsägarna och de som bedriver någon form av verksamhet så som handel med mera.

Tänker man verkligen låta alla bussar köra genom centrum och ta bort 200 parkeringsplatser när det redan i dag saknas parkeringsplatser? Det låter helt otroligt så att det inte går att förklara i ord. Det verkar lika dumt som placeringen av det så kallade "resecentrum".

Kristianstadsbygdens framtid förklarade redan då att det kommer att ligga på fel ställe, att ett resecentrum måste ligga vid järnvägsstationen samt att kostnaden var för lågt beräknad. Det blev placerat på fel ställe och kostnaden blev cirka dubbelt så hög som beräknat.

Skall man nu göra en liknande blunder, det verkar så enligt Bengt Gustafsons (M) resonemang, som till och med tar in en extra konsult för att bevisa att han har rätt, på skattebetalarnas bekostnad.

Bengt Gustafson, både du och jag är förtroendevalda av kommuninvånarna, då är det viktigt att lyssna på dem för att kunna ta rätt beslut och kanske tänka en gång till, så att besluten blir så bra som möjligt för kommuninvånarna. Du vill också påstå att du inte hört någon opinion mot detta prospekt. Redan på kommunfullmäktige i de cember var det många reaktioner mot länkens dragning, från bland annat Kristianstanstadsbygdens framtid om att det borde göras en ytterligare genomgång av konsekvenserna.