Fria ord

Märkliga turer kring Liviushallen

Fria ord Artikeln publicerades

Kristianstadsbladet innehåller (2/6) en artikel om turerna i affären om Liviushallen. Av artikeln framgår att kommunrevisionen särskilt fäst sig vid att avtalet, enligt revisionens uppfattning, inte undertecknats av rätt befattningshavare. Det blir på något sätt huvudsaken i artikeln. Gott och väl att revisionen är noga med formerna. Men möjligen finns det viktigare frågor att uppehålla sig vid i detta ärende.

För kommunrevisionens ordförande är det uppenbarligen inget problem med det tjuguåriga avtal som kommunstyrelsen träffat på egen hand. "Motiveringen till det är att detta var en upphandling, där hyresavtalet ingick som en del, förklarar revisionens ordförande Göran Wagermark (S)".Men om man nu väljer att uppfatta Liviusaffären som huvudsakligen ett upphandlingsärende uppkommer en ny fråga: Hade kommunstyrelsen befogenhet att gör denna upphandling?

Tittar man i kommunstyrelsens reglemente under avsnittet om delegering från kommunfullmäktige till styrelsen finner man inget om att fullmäktige till styrelsen skulle ha delegerat att fatta beslut om upphandlingar av den här arten och betydelsen. Såvitt bekant har fullmäktige inte heller i särskilt ordning lämnat ett sådant bemyndigande. En ledamot av kommunfullmäktige har upplyst mig om att innehållet i avtalet inte vid något tillfälle varit på fullmäktiges bord. Om saken är rätt uppfattad finns det anledning att till kommunrevisionens ordförande ställa denna fråga:

Anser ordföranden att det är lagligt och rimligt att kommunstyrelsen utan stöd i sitt reglemente och utan särskilt bemyndigande från fullmäktige genom ett civilrättsligt avtal själv fattar beslut om upphandling till ett värde motsvarande en tredjedels arena?