Fria ord

Orimlig arbetsbelastning

Fria ord Artikeln publicerades

Vi städare som är organiserade genom fackklubben driftsektion USIL av SAC syndikalisterna har fått nog och har beslutat om att gå ut i strejk från och med den 3 november.

Vi är anställda av det multinationella företaget ISS Facility Services som på uppdrag av Region Skåne bedriver städningen på bland annat Lunds sjukhus.

Sedan cirka fem år tillbaka har vi kämpat för att förbättra våra arbetsvillkor och särskilt när det gäller den orimliga arbetsbelastningen.2006 sändes SVT:s Uppdrag Gransknings reportage om hur städavtalet mellan ISS Facility Services och Region Skåne gör sjukhuset smutsigt genom den orimliga arbetsbelastning som åläggs städarna som är anställda av ISS.

Ett exempel var att en toalett på Kvinnoklinikens mödrahälsovård som skulle städas på 36 sekunder. Det gör i förlängningen också att allmänheten, patienterna och övriga anställda riskerar att bli sjuka. Dessvärre har det inte blivit bättre trots otaliga förhandlingar.

Vi anser att detta är en ohållbar situation där de enda förlorarna är vi städare, all sjukvårdspersonal och medborgarna som behöver bra vård i ett rent och hygieniskt sjukhus. De enda som vinner på detta är ett multinationellt företag och styrande politiker/tjänstemän i Region Skåne som driver vår sjukvård som bilfabriker. Nu har vi städare i SAC syndikalisterna valt att stanna det löpande bandet.

Våra krav är bland annat att arbetsbelastningen för oss städare minskar med 40 procent. Detta betyder att ISS måste anställa fler städare. Men vi anser att ett multinationellt företag med miljardvinster har råd med detta.

Anser de sig inte ha råd med detta får de omprioritera vad de lägger sina andra kostnader. Förutom att det skulle ge fler arbetstillfällen, bättre arbetsmiljö för alla anställda och patienter, så skulle skattebetalarna faktiskt få nått som de betalat för.

Vi uppmanar allmänheten att tala om stressen på sjukhusen med oss städare och sjukvårdspersonal som sliter varje dag på det som numera liknar ett löpande band. Tillsammans kan vi stoppa det löpande bandet och skapa en sjukvård som inte ser oss medborgare som maskindelar på ett löpande band.