Fria ord

Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö

Fria ord Artikeln publicerades

Vem styr Kristianstads kommun – politikerna eller tjänstemännen?

Jag har efter att aktivt ha deltagit i turerna kring VA-utbyggnaden längs Åhuskusten fått full klarhet i frågan. Politikerna sitter på läktaren och har inga som helst synpunkter på vad tjänstemännen lägger fram för beslutsunderlag. De sväljer undan utan någon reflektion.Nu gäller det VA-utbyggnaden på Kaptenens väg i Yngsjö. Allt börjar med att Björn Carlqvist, C4 teknik, på grund av tidsnöd lämnar projekteringen av arbetet till sin favoritkonsult, utan konkurrens, trots att den kommunala upphandlingsförordningen kräver minst tre anbud. Resultatet blir dyrt arvode och en orimlig prognoskostnad.

Med dessa uppgifter som grund, beslutar den politiska ledningen att här är det läge att för första gången införa verksamhetsområden, så att särtaxa för VA-anslutningen kan användas, det vill säga att se till att kostnaden för arbetet överstiger den demokratiska normaltaxa som gäller med 30 procent.

Särtaxa skall kunna tillämpas när markförhållandena i området är speciellt besvärliga, till exempel om man måste spränga eller dylikt.

Hur kommer de då dit? Jo med val av det för närvarande billigaste systemet nämligen LTA, där man gräver ner ett cirka 50 mm avloppsrör samt en vattenslang mitt i den asfalterade – och märk väl – av de boende bekostade vägen, inte som E-on, går vid sidan i orörd mark.Björn Carlqvist anser att vägen i sitt nuvarande skick är för dålig om det i framtiden skall tillåtas permanentboende i området. Man önskar även en bättre väg till sin allmänna parkering, vid kusten, för badande som sommartid hårt trafikerar vägen.

Om han då räknar in hela den nyanlagda vägens kostnad på cirka 1,5 miljoner kronor i den beslutade VA-avgiften, för de som råkar bo här, så har han nått sitt mål.

En dialog och en kompromiss hade varit klädsam, men inte för Bengt Gustafson (M) och hans fempartistyre som helt avvisar sådana tankar, kraftigt påhejade av socialdemokraternas expert på särtaxa, Ulrika Tollgren.

En annan detalj, som upprör många, är den falska informationen på mötet i augusti i Yngsjö kyrkstuga. Här redovisas en ledningsplan, som enbart omfattar anslutning av berörda fastigheter.

I det avtal med tillhörande handlingar som nu sänts ut för påskrift, har smugits in en 130 m lång VA-ledning med LTA-brunn för att ansluta den allmänna toaletten vid stranden. Detta läggs också in i de boendes anslutningsavgift, genom att Carlqvist i beslutsunderlaget för på en kostnad på cirka 1 miljon kronor som så kallat oförutsett, för att säkert kunna motivera en särtaxa.

Jag vill också påpeka att i alla kommuner vi har talat med som infört ett sådant LTA-system, har kommunen/kollektivet tagit kostnaden för pumparna, eftersom de skall äga och sköta dem. En sund inställning, som en kompensation för alla kostnader de boende får på tomten. Inte vår kommun, för då nås inte målet särtaxa!

Nu går bulldozern vidare till nästa område, med politikerna på släpen. Vi går till VA-nämnden för att få prövat avgifternas skälighet, och om det är så här kommunen kan använda möjligheten till särtaxa, även i sanden i Yngsjö.