Fria ord

Se över VA-taxa

Fria ord Artikeln publicerades

I ett öppet brev till Heléne Fritzon (S) den 23 augusti ställde Gertrud Berglund frågan om några reservationer fanns då särtaxa för VA-anläggningen för Kaptenens väg beslutades i Kristianstads kommunfullmäktige.

Svaret är att tre ledamöter, som då hade moderat partibeteckning, reserverade sig nämligen Ulf Persson (C), Filip Nilsson och Nils-Arne Bidsell (FP).

Särtaxa kan även bli aktuell i Ö Täppet. Dock har inte kommunfullmäktige behandlat denna fråga än.

I Översiktsplan 2011 för Kristianstad kommun som bearbetas för närvarande står att utbyggnad av nya bostäder bland annat kan ske i Bjärlöv, Ivö, Vanneberga, Gärds Köpinge, Vittskövle och Maglehem, men att reningsverken är otillräckliga för närvarande och att förnyelse kan behövas finansieras genom höjda VA-avgifter.

Den nuvarande normaltaxan måste ses över och bli lika i hela kommunen för en positiv framtida utveckling.