Fria ord

Slösa inte bort kvinnokraft

Fria ord Artikeln publicerades

Vi är inte för kvotering, men det behövs någon form av incitament för att förbättra jämställdheten i börsbolagens styrelser. Det skriver Lisbet Enbjerde (FP), ordförande Liberala kvinnor i Skåne, och Per Carlsson (FP), Halmstad, i en replik till KDU:arna Christian Carlsson och Emil Svensson.

Christian Carlsson och Emil Svensson från KDU skriver i en debattartikel (11/10) att kvotering alltid leder till diskriminering.

Duon har rätt i att en konsekvens av kvotering är diskriminering, de förbiser dock i sin artikel ett antal, för ett modernt samhälle, oacceptabla missförhållanden.

Den första punkten vi anser de tar fel på är när de skriver om människors lika rätt att förverkliga sin egen potential. Detta är onekligen en viktig grundpelare både för jämställdhet och för oss liberaler. Dock gör de en tankelapsus då de inte inser att det finns en koppling mellan rätten för alla att förverkliga sin fulla potential och representationen av båda könen i våra börsbolag.Vi utgår från att män och kvinnor från början har minst lika stor intelligens, något jag tror 90 procent av befolkningen kan ställa upp på. Till det lägger vi det faktum att det i dag finns fler högutbildade kvinnor än män.

Om vi utifrån dessa två strecksatser betraktar resonemanget om lika rättigheter att förverkliga sin potential, så är det för oss helt obegripligt att endast 21 procent av börsbolagens styrelseledamöter är kvinnor.

Alliansregeringen har tagit bort hotet om kvotering för svenska börsbolag. Sen detta gjordes har representationen av kvinnor i de största bolagens styrelser minskat. Glädjande är dock att de medelstora och små börsbolagen ökar representationen av kvinnor i sina styrelser.

Vi är inte för kvotering till börsbolagens styrelser, men resonemanget ovan visar att det behövs incitament för att inte slösa bort den inneboende kraften i mer än halva vår befolkning.

Att en persons könstillhörighet inte skall få sätta stopp för dess framtida karriär är en självklarhet. Tyvärr är det inte så i dag, en stor del av de individer, vilka vore lämpade för styrelseuppdrag, får aldrig chansen.En del av den här obalansen mellan könen kommer från familjebildandet där normen är att kvinnan tar det största ansvaret, vilket får konsekvenser för resten av hennes yrkesverksamma liv och för hennes kommande pension.

Även här är vi för valfrihet och att familjen skall kunna göra sina egna val, det får dock inte automatiskt innebära negativa följdverkningar för landets kvinnor. Folkpartiet vill stärka landets pappor och ge dem instrument för att ta över en del av makten i hemmet.

Slutligen tillbaka till bolagen, deras ägare måst få välja sina styrelser, det är deras rättighet. Folkpartiet liberalerna vill dock införa en jämställdhetsranking av våra börsbolag. Syftet med rankingen är att bilda underlag för vidare debatt och på så vis sätta mer fokus på jämställdhetsfrågor i bolagssammanhang.