Fria ord

Tio-i-topp-lista för S

Fria ord Artikeln publicerades

Om vi socialdemokrater får förtroendet att leda Kristianstad sätter vi direkt igång med att genomföra tio prioriterade frågor de första 100 dagarna, skriver Heléne Fritzon (S), oppositionsråd i Kristianstad.

Vi socialdemokrater ger ett tydligt besked till väljarna. Om vi får förtroendet i morgon att leda kommunen kommer vi direkt att påbörja arbetet för att utveckla Kristianstad. Vi presenterar därför de tio mest prioriterade frågorna som vi kommer att starta med redan under de hundra första dagarna.

I en kommun är en av de absolut viktigaste frågorna att välfärden för barn och unga fungerar väl. Därför står som första punkt på vår dagordning arbetet med att minska antalet barn i grupperna i förskolan och som andra punkt att öka antalet lärare i skolan.

Målet är att vi ska ner till fem barn per anställd i förskolan och att vi ska öka till nio lärare per 100 elever i skolan. Vi kommer också att ge mer resurser till de elever som behöver extra stöd.

För det tredje ska vi ta tag i det växande problemet med arbetslösa ungdomar. Kommunen ska inom projektet "Kompetens Kristianstad" och tillsammans med aktörerna erbjuda antingen jobb, utbildning eller praktik från första dagen.Vårt fjärde löfte är att se till att det byggs fler bostäder. Ett uppdrag ska ges om att bygga fler hyresrätter för unga till rimliga hyror samt trygghetsbostäder för äldre i hela kommunen. För det femte avser vi införa gratis kollektivtrafik för unga upp till 25 års ålder. Både äldre över 75 år och yngre under 25 år får nu denna möjlighet.

Som punkt sex på vår dagordning står ökad kvalité i äldreomsorgen. Vi kommer att starta arbetet med att våra äldre ska mötas av fler händer i omsorgen. Vi lovar att från årsskiftet införa fria hemtjänsttimmar där den äldre själv kan avgöra hur man vill använda dem, kanske en promenad eller ett teaterbesök. Punkt sju handlar om att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta. Kommunen ska se till att alla har möjlighet till arbete genom bland annat lönebidragsanställningar.Vår åttonde prioritering är att vi vill se ett näringsliv som växer så att fler människor kan komma i arbete.

Vi kommer att starta programmet "Tag Plats Kristianstad" där framtidstro och attraktivitet för boende, besökare, företag och studerande ska stärkas. Det behövs en nystart för kontakterna med företagen.

Som punkt nio lovar vi att stoppa försäljningen av kommunens rekreationsområden. Bockeboda och Lerjevallen ska behållas i kommunens ägo. Det står nu alldeles klart att den borgerliga majoriteten vill fortsätta försäljningsuppdraget.

Vårt tionde löfte är att under de första hundra dagarna ta de första stegen mot att Kristianstad återigen ska bli Sveriges bästa miljökommun. Vi vill utveckla biogasen och initiera ett nytt program för energiomställning. Aktivare marknadsföring av Biosfär och Naturum startar.

Vi tänker ta ett stort kliv för miljöfrågorna så att vi med gott samvete kan överlämna ansvaret till våra barn och barnbarn en gång.

Med en röst på Socialdemokraterna i kommunvalet så gör du skillnad direkt på tio viktiga punkter. I morgon väljer du ditt Kristianstad!