Fria ord

Viktig rättvisa

Fria ord Artikeln publicerades

Öppet brev till Heléne Fritzon (S). Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa! Taxan innebär att man betalar mer än dubbelt mot närmaste granne.

Vari ligger rättvisan i detta? Är inte denna särbehandling av vissa skattebetalare ren diskriminering? Hur och när fattades beslutet om särtaxa i kommunfullmäktige? Några reservationer?