2 000 höns for illa eller dog

Hässleholm Artikeln publicerades

Omkring 2 000 höns har skadats eller dött i samband med lastning eller transport till AB Skånefågel i Åsljunga. Upptäckten har gjorts vid sammanlagt fyra olika tillfällen på slakteriet. De ansvariga riskerar nu åtal för brott mot djurskyddslagen.

Skånefågel, som ägs av Lantmännen, slaktar värphöns som säljs i butikerna. Det är Janusz Okninski, Livsmedelsverkets kontrollveterinär på slakteriet, som gjort anmälningarna till länsstyrelsen.

– Det är delvis samma transportör, men inte enbart. Och jag kan inte bedöma om det varit transportörens fel. I vissa fall kunde jag se att det varit det, men det får länsstyrelsen utreda, förklarar han.

I ett av ärendena har både beläggningen i transportlådorna varit för stor, flera höns hade brutna vingar när de kom fram till slakteriet.

500 skadade höns

Vid inspektionen av slaktkropparna visade det sig att djuren utsatts för trauma när de fångats in och vid lastningen av lådor. Enligt produktionschefen uppskattades antalet skadade höns till 500.

I ett annat fall rör det sig om 875 höns som skadats eller dött under transport eller uppstallning. Totalt är det höns från fyra gårdar, varav två i nordöstra Skåne, med totalt omkring 2 000 skadade eller döda höns.

Slakteriet får dagligen in 7 000-8 000 höns.

– Vi har ständig kontroll, det här är rätt så komplicerat. Det går inte jämföra med kycklingar som bara lever i några veckor och bygger upp sina kroppar. Det här är värphöns som producerat hela tiden, med mycket stor dödlighet. Det måste man ta hänsyn till, säger han.

Var lägger du ribban för en anmälan, är det när 50 eller 100 djur drabbas, eller?

– Det beror på. Om det är oförutsedda händelser, till exempel plötslig värme på 30 eller 35 grader eller frost med 20 grader, det kan man inte förutse. Men har man slarvat med någonting under lastning eller utlastning, om det är bristande djurskydd, då gör jag en anmälan.

Hur ofta inträffar det?

– Det har varit några stycken på sju, åtta år, säger veterinären.

– Vi ser allvarligt på det här och kommer att lämna ärendena vidare till åklagare, om misstänkt brott mot djurskyddslagen, förklarar djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund på länsstyrelsens veterinär- och djurskyddsenhet.

Externa personer lastar

Anmälningarna gäller såväl producenter som transportörer.

– Problemet är att man sällan vet vem som har lastat djuren. Vid lastning är det oftast externa personer. Det är när djuren fångas in som det finns risk för att vingarna bryts, säger Mattias Gårdlund.

I oktober ska ett samordnat nationellt djurtransportprojekt genomföras, med inriktning på lastning och lossning av djur.

– För att belysa om det finns problem av den här sorten, säger han.

Nötkreatur och grisar

Tidigare var brister i transporter vad gäller nötkreatur och grisar ett bekymmer.

– Tack vare att anmälningarna har fått genomslag, med risk för åtalsanmälan med sanktioner, har antalet anmälningar vad gäller gris, nöt och får minskat radikalt de senaste åren.

Fjäderfä är en svårare bransch.

– Med stora kvantiteter av djur. Men vi får inte glömma att om det är 500 höns som skadats, att det är 500 individer, säger han.