30-tal jobb försvinner från Svenska Lantägg

Hässleholm Artikeln publicerades

Svenska Lantägg lägger ner sin verksamhet i Hässleholm för flytt till huvudkontoret i Skara. Ett 30-tal jobb försvinner.

Verksamheten i Hässleholm stängs och beräknas vara avvecklad under andra halvåret 2013. I ett pressmeddelande skriver företaget att marknadssituationen med ständigt ökande krav på konkurrenskraftig prissättning gör att verksamheten inte längre kan bedrivas på två orter.

Svenska Lantägg vill koncentrera sina investeringar och göra organisationen effektivare.

Förutsättningarna för att kunna bygga ut bedöms vara större i Skara, då det finns mark att expandera på. I Hässleholm ligger anläggningen mellan två järnvägar, vilket gör att tillväxtmöjligheterna bedöms som små.

Ett 30-tal jobb försvinner från Hässleholm, men en del kommer att erbjudas jobb i Skara. Samtidigt kommer anläggningen i Skara att byggas ut.