400 liter diesel rann ner i bäck

Hässleholm Artikeln publicerades

På grund av sanering av diesel var väg 21 utanför Vinslöv avstängd fram till 15-tiden igår.

Vid singelolyckan med en lastbil under måndagen råkade fordonet hamna rakt över en bäck. Bränsletanken sprang läck, 400 liter diesel rann ut, merparten i vattnet. Trafiken fick ledas om inleddes, ett saneringsarbete tog vid.

– Det vi har gjort är att vi sanerat och sugit upp och länsar med pumpar som räddningstjänsten lagt ut längs med det här vattendraget, berättade Staffan McLearnon, produktionschef vid Skanska, entreprenör åt Trafikverket.

– Dessutom gör vi en större sanering av schaktet och suger rent längs kabelledningar, för att inte skada kablarna i marken.

Saneringen utfördes i samråd med bland andra miljö- och hälsoskyddskontoret i Hässleholms kommun. Tester togs för att avgöra hur mycket förorenad mark som fanns kvar runt olycksplatsen. Därefter bestämdes hur mycket mark som skulle grävas bort.

– Hittills har vi väl schaktat bort en 20-25 ton jord. Det är ändå inte så mycket, och det beror på att räddningstjänsten var snabba med att lägga ut länsar när de kom hit. De såg direkt vad som hänt och började samla upp oljan relativt fort, berättade Staffan McLearnon.

Det var aldrig någon risk för att diesel skulle nå Vinne å.

– Det är nog inte så stor fara. Det har runnit en del diesel bort till fjärrvärmeverket, därför har lades det för säkerhets skull ner nya länsar på tisdagsmorgonen, vid Åraslövs mosse. Vi tror det mesta är upplockat, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Det fanns ingen risk för förorening av grundvattnet.

– Det här visar verkligen att vi behöver täta diken. Vi har krävt av Trafikverket bitvis vid Ignaberga längs med 21-an ska bli tätad, något som pågår.

Hur allvarligt är dieselläckage?

– Det beror helt på var det är, om det är genomsläpplig sand. Som i Gulastorp rör den sig väldigt snabbt ber till grundvattnet. Det gäller att sanera snabbt, vi har gott hopp om att det inte blir någon miljöpåverkan, förklarar Sven-Inge Svensson.

Vad kostar saneringen?

–  Det vet jag inte. Den nere i Gulastorp, när en lastbil lade sig i diket, kostade en kvarts miljon. Där fick man gräva rätt mycket innan man fick bort allt. En tröska brann för ett år sedan vid Fåraboda, det rann ut diesel och olja. Den gick på 200 000 kronor, plus maskinen, säger han.

Hur stor skada gör diesel i grundvatten?

– Framförallt smaken påverkas. Det räcker med en deciliter diesel i en kubikmeter vatten så smakar det illa. Jag kan inte på rak arm ange något gränsvärde för hur hälsovårdligt det är, men det räcker att det luktar illa för att folk inte vill dricka det.