Åklagare bör utreda misstänkt miljöbrott

Hässleholm Artikeln publicerades

Miljökontoret har kommit till vägs ände. Kontoret ska göra en åtalsanmälan om misstänkt miljöbrott vad gäller de förorenade massorna vid reningsverket.

I förra veckan hade miljökontoret ett möte med Trafikverket.

– Nu känner vi att vi inte kommer längre. Vi begärde in uppgifter om vad det varit i de olika högarna och vad som rapporterats till Hässleholms vatten. Det har gjorts en redovisning men vi förstod inte riktigt vad som kördes till deponi, om det mellanlagrats eller inte, förklarar miljöchef Sven-Inge Svensson.

– Mängden massor har vi fått klarhet i, men det som fortfarande är höljt i dunkel är hur sjutton det kan vara högre av vissa saker i högarna som ligger än i det som transporterades dit. Om det är Trafikverket eller transportörer som brustit, det känns inte logiskt.

Så länge massorna var i Trafikverkets upplag låg halterna av zink och koppar långt under riktvärdena.

– När de ligger vid Hässleholms vatten är de över riktvärdena för känslig markanvändning. Vad gäller arsenik finns det i ett upplag, men det skulle inte körts tid. Det kan ju ha körts dit av misstag, men det är inte tillräcklig förklaring för de andra halterna av koppar och zink, säger Sven-Inge Svensson.

– Det känns som om det kommit till mer ton än vad Trafikverket påstår. Då får åklagare gå vidare och förhöra dem som gått i pension. Så kan inte vi göra, vi få gå till dem som har ansvar i dag. Polisen har andra befogenheter.

Massorna på totalt 3,2 ton har nu körts till Vankiva.

– Det var ett primärt mål eftersom förorenade massor inte ska ligga nära Finjasjön. Det har gjorts undersökningar av marken och grundvattnet. Vi har inte fått in resultaten om det behövs saneras mer, säger miljöchefen.

Vilka är misstänkta för miljöbrott?

– Vi skriver att det kan både eller antingen vara Trafikverket och/eller Hässleholms vatten. Massorna har lagts på deras mark, de kan inte komma undan. Annars Trafikverket men det kan finnas en tredje part, den som transporterat.

Massorna ska ha kommit från spårbytet Hässleholm-Klippan. Hässleholms Vatten har betalat för att köra massorna till deponin och vill rimligen, säger miljöchefen, har ersättning från Trafikverket.

Hur allvarligt är det?

– Förhoppningsvis bör det inte ha gett någon stor påverkan, miljöskadan är ju eliminerad. Det är allvarligt att man inte kan lita på det man uppger från en myndighet, var det nu är gjort något fel. Säger Trafikverket och Hässleholms vatten att det är rena massor och det inte är det har de fört oss bakom ljuset, det är inte alls okej.

Detaljplanen är inte klar, konstaterar miljöchefen.

– Det är ändå smartare att få planen först och sedan köpa massor med rätt kvalitet och lägga den på rätt plats. Gratis är inte alltid gott.

Fakta

Förorenade massor

I väntan på att bygga skyddsvallar fick Hässleholms Vatten AB 2012 tillstånd att mellanlagra 3,2 ton massor som bolaget fått gratis av Trafikverket 2012.

Enligt 49 jordprover från Trafikverket skulle massorna vara rena från föroreningar, något Berit Önell på nättidningen Frilagt ifrågasatte.

Det visade sig att massorna innehöll högre halter av giftiga tungmetaller än vad som är tillåtet.

Visa mer...