Ansökan om lov för skydd vid järnväg

Hässleholm Artikeln publicerades

Trafikverket fortsätter med åtgärder för att minska på järnvägsbullret för dem som bor längs Södra stambanan.

Hos stadsbyggnadskontoret i Hässleholm ansöker man om bygglov för bullerskyddsåtgärder i form av plank vid Masjövägen i Ballingslöv, på två platser vid Mellby gård samt vid Ellavägen i Sösdala.