Biologer tar strid för fiskgjusen

Hässleholm Artikeln publicerades

Göingebygdens biologiska förening tar strid för fiskgjusarna i Fåglasjö.

Göingebiologerna i Hässleholm är inte nöjda med länsstyrelsens beslut om utvidgning av skyddet för djurlivet i Fåglasjö mellan Tyringe och Perstorp. Enligt föreningen behöver skyddet utökas i tid, så att hela juli omfattas. Annars främjas inte fiskgjusarna av utvidgningen, skriver föreningen i sin överklagan till miljödepartementet. I överklagan konstaterar föreningen att det är glädjande att en geografisk utvidgning nu kommit till stånd. Men det är inte tillräckligt att tiden begränsas då allmänheten inte får beträda området, till 1 april-15 juli. Utvidgning i tid är lika viktig som utvidgning av området, menar man.

– Det är framförallt fiskgjusarna och deras häckning som främjas av ett i tiden förlängt skydd, då många av ungarna lämnar boet först i månadsskiftet juli-augusti, framhåller Thomas Johnsson.

– Vi har många observationer av ungar som är kvar i bona fram till två veckor in i augusti. I extremfall in i första septemberveckan.

Fotnot:Djurskyddsområdet innefattar den västra delen av Fåglasjö.