Brandingenjör: Viktigt med larm

Hässleholm Artikeln publicerades

Rädda, varna, larma, släck. I den ordningen ska man handla om man upptäcker en brand i huset.

– Man ska rädda sig själva till att börja med och ta sig ut så fort som möjligt, säger brandingenjör Joel Johansson på räddningstjänsten i Hässleholm.

Att Rocky var snabbare än larmet säger han beror på att hunden går på luktsinnet medan brandlarm vanligtvis känner av rökpartiklar i luften.

– På så vis kan brandlarmet vara lite fördröjt.

Snabbt skeende

Han berättar att det rör sig om någon enstaka minut från att ett rum rökfylls till att det blir övertänt.

Själva röken är ofta det som gör att utgången av en brand kan sluta med döden i villabränder.

– Det bildas kolväte, kolmonoxid och koldioxid som tränger bort syret så att man inte får någon luft. Istället får man i sig slaggprodukterna. Om du är vaken börjar du hosta, men om du sover djupt finns det risk att du inte vaknar, säger Joel Johansson.

Möjligt att koppla ihop

Han påtalar vikten av brandvarnare och möjligheten att seriekoppla larm i huset.

Och kanske en hund som komplement till larmet?

– Nej, det tycker jag inte. Satsa på en bra brandvarnare, men sen är det alltid trevligt att ha en hund.