Brittsommaren en följd av Heliga Birgittas böner

Hässleholm Artikeln publicerades

nnI serien folkliv, seder och bruk i gamla tider har vi nu kommit fram till oktober månad. Första dagen vi ska upphålla oss vid blir den 4 oktober–den helige Fransiskus dag. Fransiskus som är ett av katolska kyrkans främsta helgon levde åren 1182-1226 i Italien. Hans far var en förmögen klädeshandlare, och fram till sitt tjugonde år var Fransiskus en ung man som levde ett lättsinnigt liv, berättar folklivsskildraren Birger I Ohlsson i Bjärnum. – Men sjukdom förde honom in i en kris som ledde till att han skänkte bort sina ägodelar och började hjälpa fattiga och sjuka. Det ledde till en brytning med hans far, Fransiskus blev munk och bildade fransiskaneordern. – Fransiskanermunkarna kallades gråbröder på grund av sina gråa kåpor. Fransiskus besökte Spanien och Frankrike samt gjorde missionsresor till Palestina och Egypten, där han predikade för muslimerna. Till det som Fransiskus skrev hör hans solsång. Den ingår i vår nuvarande psalmbok som nr 23, bearbetad av Olof Hartman. En känd bön av honom är den som börjar med orden: Herre, gör mig till ett redskap för din fred. – Den bönen har fått ny aktualitet och används åter i kyrkliga sammanhang. Det var sedan kropprinsessan Viktoria läst den på det norska kronprinsbröllopet mellan Haakon och Mette-Marit i våras. Nästa oktoberdag av betydelse är den 7 oktober. Då är det Brittmässa och Birgitta har namnsdag. Dagen har namn efter den heliga Birgitta som dog denna dag år 1373 i Rom, säger Birger I Ohlsson. – Hon var då Nordens internationellt mest kända person och var född 1303 på Finsta gård i Uppland. Hennes far var lagmannen Birger Persson och blev vid 14 års ålder bortgift med Ulf Gudmarsson på Ulvåsa i Östergötland. Några år var hon hovmästarinna vid kung Magnus Erikssons hov. – Makens död på 1340-talet gjorde att hon förändrade sitt levnadssätt. Hon skänkte bort sina ägodelar till de fattiga, klädde sig enkelt och levde avhållsamt. Redan som barn hade hon haft religiösa uppenbarelser, då Kristus eller Maria talade till henne. – Nu började hennes uppenbarelser skrivas ner. De handlade ofta om offentliga personer som kungar och påvar. Birgitta fick tillstånd av påven att grunda en egen orden med kloster, det första i Vadstena. Där skulle både munkar och nunnor finnas, men åtskilda av en stark mur. År 1391 helgonförklarades Birgitta i Rom. Hon sägs vara den enda människa i Norden som av katolska kyrkan blivit helgonförklarad, det vill säga kanoniserad. Folkligt brukar dagarna kring 7 oktober kallas Brittsommar, därför att de ofta är soliga och varma. I Västergötland sade man förr att under dessa dagar skulle björnen torka sin mossa för idet, fortätter Birger I Ohlsson. – Men det fanns också vädertecken. Om det blåste nordlig eller ostlig vind under dessa dagar, kunde man vänta sig en kall vinter. Regnade det blev det blidvinter, men om det var vackert väder blev det torrt under det kommande året. – Brittsommaren är också enligt folktron, en följd av Birgittas förböner om välsignelse över landet. Jan-Tuve Truedsson