Dömd revisor får vara kvar

Hässleholm Artikeln publicerades

En förtroendevald revisor från Moderaterna skulle tvingas lämna sitt uppdrag efter att ha fällts för bokföringsbrott. Ett splittrat fullmäktige valde efter lång debatt att återremittera ärendet för ytterligare utredning.

Revisorn dömdes till villkorlig dom och dagsböter efter att ha lämnat in bokföringen för sitt privata företag för sent.

Kommunfullmäktige skulle fatta beslut om hans omedelbara avgång, men motsättningar fanns.

Moderater oense

Den före detta moderaten Cecilia Tornerefelt och Björn Widmark (M) gick upp i talarstolen för att försvara revisorn.

– Det är inget fiffel, utan en försening. Han är en finne i den kommunala ändalykten och jag upplever att det är därför han ska entledigas, sa Cecilia Tornerefelt.

Jonathan Jönsson (M) förklarade att han inte ville se personer dömda för den här typen av brott på en post som revisor.

Också andra partier uttalade sig i frågan om entledigande. Efter ett yrkande om återremiss från Patrik Jönsson (SD) sällade sig flera till att låta ärendet utredas ytterligare, för att klargöra om det finns någon praxis vid sådana här fall.

S ville återremittera

– Jag hade inte tänkt gå upp i den här frågan överhuvudtaget. Jag brukar inte ta ställning i personfrågor när det gäller andra partier. Det landar nog på återremiss från vår sida, sa Tommy Nilsson (S).

Efter en stunds överläggning förklarade även kommunalråd Pär Palmgren (M) att ärendet behövde gås igenom ännu en gång.

Kommunfullmäktige beslutade även att höja taxorna inom omsorgen, som inte höjts på flera år. S och V menar att det är en alldeles för kraftig ökning på en gång.

– Det drabbar de människor som redan har det besvärligt ekonomiskt, sa Rolf Delcomyn (S).

Omsorgsnämndens ordförande Lina Bengtsson (M) försvarade höjningen.

– De har inte ändrats på ett tiotal år. Det är viktigt att ta ansvar för ekonomin när den ser ut som den gör.