Eldning av elektronik ger 2 000 kronor i böter

Hässleholm Artikeln publicerades
Foto:Hasse Holmberg

Att elda elektronik i trädgården kan straffa sig. Halten av arsenik var 120 gånger högre än i vanlig träaska, krom 17 gånger högre och koppar nio gånger högre. Den ansvarige tvingas nu betala böter.

Mannen som bor på en ort i Hässleholms kommun eldade i sin trädgård, inte bara vanligt träbränsle utan även annat i form av elektronik, plastföremål, impregnerat virke med mera.

När askan analyserats innehöll den förhöjda värden av arsenik, krom, koppar, bly och antimon som är ett halvmetalliskt grundämne och används i bland annat batterier och surfplattor. Halterna av samtliga fem grundämnen låg betydligt högre än motsvarande halter i träbränsleaska som inte var förorenad.

Genom sitt agerande har mannen agerat oaktsamt på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur och växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet för miljön.

Åklagarmyndigheten har utfärdat ett strafföreläggande i form av 2 000 kronor i böter för miljöbrottet och 800 kronor till brottsofferfonden.