En dansföreställning av ovanligt slag

Hässleholm Artikeln publicerades

Fyra ungdomar med autism, sex hästägare och en namnkunnig koreograf från New York. Nu har de lärt känna varandra inför vad som ska bli en dansföreställning med hästar(!) på Hovdala i sommar.

En dansföreställning av det ovanligare slaget håller på att växa fram. I Spegelsalen på andra våningen på Norrängsskolans gymnastikhall, togs de stapplande första stegen med tolv av de inblandade.

Elva av dem utförde olika rörelser på initiativ av den tolfte – som är ett av världsnamnen på just dansrörelser – koreografen JoAnna Mendl Shaw. Hon lär bland annat ut komposition på den berömda Juilliard School i New York, när hon inte sätter upp dansföreställningar runtom i världen. Dessutom jobbar hon med ett projekt i USA där professionella dansare dansar på olika platser utanför de traditionella scenerna tillsammans med hästar. Det är också ett av skälen till att hon befann sig i Hässleholm.

Mendl Shaw ska hålla i en dansföreställning med nio ungdomar med autism i biblioteksruinen på Hovdala och även där är hästar en del av föreställningen. Föreställningen sätts upp i regi av föreningen Klinten-Kultur.

Hästägare på plats

Några hästar medverkade inte i Spegelsalen och inte heller några professionella dansare. Däremot medverkade några av de hästägare som ska ha sina hästar med i föreställningen. Så här beskrev Mendl Shaw övningarna:

– Det var ett slags improvisationsövningar för att hitta olika rörelser och framförallt för att hitta den första rörelsen man kommer på, som kan vara den bästa. Det var jättekul.

Med mötet som grund reste koreografen hem till New York och där kommer hon att jobba fram en föreställning med lördagens möte som grund.

– Jag ska först skapa en plan och har ett stort antal möjligheter, Jag ska skissa på vilka danssteg, färger, toner och ljud jag ska använda. Sen gör jag ett storyboard, precis som när man gör film, och vi kommer att diskutera vidare tillsammans hur vi gör via mejl och Skype, säger hon.

Fem föreställningar

Om allt går enligt planerna och föreställningen får de bidrag som har sökts från olika håll, kommer Mendl Shaw tillbaka till Hässleholm med fem dansare från New York den 15 juli i år och stannar kvar och genomför de fem föreställningarna med premiär den 27 juli.

Men varför jobbar hon med dans och hästar? Hennes svar kommer direkt som om hon bara hade väntat på just den frågan.

– De gör våra rörelser verkliga och uppriktiga och de får oss att utföra våra rörelser i nuet.

Ulrika Mickels Nord, som har tagit initiativet till dansföreställningen, tror mycket på idén att dansa med hästar.

I föreställningen är det inget tal, utan människor och hästar kommunicerar med sina kroppar.

För människor som kan ha svårt att uttrycka sig i tal, kan det vara lättare att använda sig av kroppsspråk.