Ett princip-nej till ansökan om avloppstank

Hässleholm

STOBY. Miljönämnden har avslagit en ansökan från en boende nära Ballingslövssjön om anläggande av en sluten tank för avlopp.

Enligt miljöchef Sven-­Inge Svensson är beslut gällande sjönära fastighet­er principiellt viktiga.

I stället rekommenderas en annan mer kretsloppsvänlig lösning.