Femte boken om Nävlinges historia

Hässleholm Artikeln publicerades

Nävlingebon Gert Jönssons fortsätter ge ut bygdens historia i bokform. Dessutom kompletterar han skrivandet med fotoutställning.


Gert Jönssons femte Nävlingebok har varit klar sedan två månader. Den handlar om "Torp och torpare i Nävlinge socken" och är en uppföljare till fjor-årets bok om bönderna i kyrkbyn.

– Det är de torp som låg under de här gårdarna och som jag skrev om i "Gårdar och bönder i Nävlinge socken" del I, berättar Gert Jönsson. I del II kommer gårdar och böner i socknens andra nio byar, och på det en uppföljning med torparna under dessa hemman.

– Den egentliga orsaken till att jag ger ut böckerna är att jag samlat på mig mycket material om vår socken. Om andra ska kunna ta del av det så måste det redovisas i bokform.

Gert Jönsson böcker om bönder och torpare sträcker sig 350 respektive 200 år bakåt i tiden. Han avverkar gård för gård, torp efter torp i socknen men påpekar att det är ingen släktforskning han bedriver. Det är i stället en ren källforskning om vilka som ägt, bott och levt på gården eller i torparstugan.

– För en normal släktforskare tar det mellan tio och tjugo år att reda ut sin egen släkt. Här i Nävlinge finns tusen släkter under 350 år så det är omöjligt.

– Ett annat problem är att kyrkoböckerna blir offentliga först efter 70 år. Jag har alltså inte fått läsa kyrkoböckerna från Nävlinge senare än de på 1920-talet. I stället har jag fått använda mig av mantals- och röstlängder och de beskriver bara de som var folkbokförda på fastigheten vid det tillfället. Inte till exempel barn som flyttat ut eller fötts senare.

Visst har jag fått samtal. även arga, för att det saknats namn, men orsaken är sekretessreglerna och att uppgifterna är skyddade, påpekar Gert Jönsson.

När det gäller fotoutställningen som visas under november på Vinslövs bibliotek, har Gert Jönsson hittat alla motiven på Nävlingeåsen.

– Jag har alltid varit intresserade av foto. Det blev mer nu med böckerna, och det är djur och natur som det en gång var som jag vill visa: Naturligt på landet!