Förening vill ha sittplatser på bro

Hässleholm

Hästveda Intresseförening är inte nöjd med hur gångbron över järnvägen ska utföras när den nya tågstationen byggs.

Artikeln publicerades 9 november 2011.I en skrivelse till kommunen, regionen och Trafikverket som samverkar i projekt Pågatåg Nordost, upprepar man kravet på väntplats med sittplatser på gångbron. Det är angeläget att utnyttja brons möjligheter då den får både tak och glasväggar, skriver föreningen.